Primærinnsidermelding Hiddn Solutions ASA

Det vises til børsmeldinger publisert av Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") tidligere i dag 27. januar 2017 vedrørende oppstart av tegningsperiode i en fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") og notering og utstedelse av tegningsretter i den forbindelse.

Intelco Concept AS er representert i Selskapets styre ved styreleder Øystein Tvenge. Intelco Concept AS eier 5 901 227 aksjer i Selskapet og har fått utstedt 3 210 797 tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen. Øystein Tvenge eier personlig 232 271 aksjer i Selskapet og har fått utstedt 126 376 tegningsretter.

Hver tegningsrett gir en rett til å tegne seg for og å bli tildelt 1 aksje i Selskapet i Fortrinnsrettsemisjonen til en tegningskurs på NOK 2,89 per aksje.

Tags:

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner