Rekordhøyt 1. kvartalsresultat for Acta

(Oslo, 24. april 2007) Acta Holding ASA leverer tidenes sterkeste finansielle kvartal. Brutto nytegning var over syv milliarder kroner, inntektene ble 588 millioner kroner og driftsresultatet endte på 310 millioner kroner. Kundemidler under forvaltning nådde 75 milliarder kroner.   - Tallene viser at vår forretningsmodell virker. Vi kan velge de beste spareproduktene fra et bredt spekter av leverandører. Kundene får god avkastning, og det bygger tillit til Acta og våre produkter, sier konstituert administrerende direktør Geir Inge Solberg.   Brutto nytegning i første kvartal ble 7 027 millioner kroner sammenlignet med 5 838 millioner kroner i første kvartal 2006. Høyest brutto nytegning var innenfor aktivaklassen garanterte produkter, etterfulgt av eiendom og aksjefond.   - Vi har oppnådd den høyeste brutto nytegningen noensinne. Særlig høy har etterspørselen vært etter våre garanterte produkter som følge av tilbakekjøp av store serier i begynnelsen av kvartalet. Kundene som valgte å belåne disse produktene fullt ut har fått en avkastning på mellom 40% og 50% i løpet av en gjennomsnittlig periode på halvannet år. Samtidig har etterspørselen etter eiendom og aksjefond holdt seg høy, mens shipping videre befestet sin posisjon som den fjerde største aktivaklassen målt etter brutto nytegning, sier Solberg.   Driftsinntektene for første kvartal ble rekordhøye 588 millioner kroner, som er opp fra 390 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2006. Driftsresultatet ble rekordhøye 310 millioner kroner i første kvartal, som er opp fra 182 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal 2006.   - Inntektene og driftsresultatet er også på det høyeste nivået noensinne. De variable kostnadene har steget sammenlignet med første kvartal i 2006 som følge av betydelig høyere nytegningsvolum. De faste kostnadene har økt som følge av økt antall ansatte, opprettelse av nye kontorer og generell høyere aktivitet i organisasjonen, sier Solberg.   Kundemidler under forvaltning nådde i første kvartal 75 milliarder kroner. Totalt antall kunder er nå 75 000, fordelt på 42 000 i Sverige og 33 000 i Norge. Acta har fått 4 300 nye kunder i første kvartal 2007, hvorav 2 800 i Sverige og 1 500 i Norge.   Acta etablerte sitt første danske kontor i København i første kvartal og Danmark representerer et langsiktig vekstmarked for finanskonsernet.      For ytterligere informasjon kontakt:   Konstituert administrerende direktør Geir Inge Solberg: Mobil: +47 908 78 043 geir.inge.solberg@acta.no   Finansdirektør Christian Tunge: Mobil: +47 450 65 850 christian.tunge@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner