Rettet emisjon i forbindelse med kjøp av Wunderlich Securities AS

Styret i Agasti Holding ASA har etter børsslutt den 28.02.13 besluttet å vedta en rettet kapitalutvidelse med 3.500.000 aksjer til kurs 1,20 overfor Wunderlich Aquisition Holdings, Inc. (”WAH”) som er selger av 60 % av Wunderlich Securities AS som nå har skiftet navn til Agasti Wunderlich Capital Markets AS (“AWCM”). Aksjene ble umiddelbart tegnet av WAH. Begrunnelsen for den rettede emisjonen er å forsterke den strategiske alliansen med Wunderlich Investment Company, Inc. i forbindelse med at konsernet kjøpte 100 % av aksjene i AWCM hvor majoritetsposten på 60 % ble kjøpt fra WAH. Styret vedtok emisjonen i medhold av emisjonsfullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 23. mai 2012. Antall utestående aksjer etter denne utstedelsen vil være 261.030.750. Selskapets vedtekter er besluttet endret tilsvarende. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO Christian Tunge (+47) 450 65 850

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.