Tilbakekjøp av egne aksjer / utøvelse av ansatteopsjoner

Acta Holding ASA har den 18. februar 2011 kjøpt 125 000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 2,88 kroner per aksje.

 

Kjøpet er gjort i henhold til fullmakt gitt av ordinær generalforsamling den 11. mai 2010 vedrørende erverv av egne aksjer.

 

Av totalt 13 453 994 utestående aksjeopsjoner, har ansatte i Actakonsernet den 18. februar utøvd 125 000 opsjoner til NOK 2,07. Egne aksjer kjøpt av Acta den 18. februar 2011 vil i sin helhet bli allokert til ansatte som har utøvd opsjoner den 18. februar 2011. Etter disse transaksjonene eier Acta Holding ASA ingen egne aksjer.

 

Opsjoner utøvd av primærinsidere:

 

Konsernsjef Geir Inge Solberg, har den 18. februar utøvd 75 000 opsjoner i selskapet tilsvarende 75 000 aksjer til NOK 2,07. Geir Inge Solberg eier etter kjøpet 335 000 aksjer og 805 000 opsjoner i Acta Holding ASA.

 

Jostein Viken, administrerende direktør i Acta Asset Management AS, har den 18. februar utøvd 25 000 opsjoner i selskapet tilsvarende 25 000 aksjer til NOK 2,07. Jostein Viken eier etter kjøpet 840 326 aksjer og 600 000 opsjoner i Acta Holding ASA.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner