TILDELING AV OPSJONER

Styret i Acta Holding ASA har i styremøte 23. mars 2009 tildelt opsjoner i henhold til et femårig opsjonsprogram, med tildeling av inntil en million aksjeopsjoner i hvert av årene 2008, 2009 og 2010. Det vises til melding til Oslo Børs 12. februar 2008.
 
Styret har handlefrihet i forhold til vedtak gitt av ordinær generalforsamling 29. mars 2007 og av ordinær generalforsamling 30. april 2008 til å inngå opsjonskontrakter på de vilkår som fremgår av vedtaket.
 
Opsjonsprogrammet gjelder for Simen Mørdre, Christian Tunge, Geir Inge Solberg, Robert Corfield Aakre, Stein Morten Bjelland og Jostein Viken. Tildelingen i 2009 fremkommer i vedlegg til denne børsmeldingen.
 
Styret vil bestemme fordelingsnøkkelen for 2010 på et senere tidspunkt.
 
Hver enkelt skal tildeles det antall opsjoner som står ovenfor på tildelingsdatoen, som er 23. mars 2009.
 
Innløsningskursen for tildelte opsjoner i 2009 er 105 % av aksjens gjennomsnittspris i markedet i tre dager etter 4. kvartalsresultatet for 2008 ble presenterert av selskapet i form av melding til Oslo Børs (basert på perioden 11. - 13. februar 2009). Aksjens gjennomsnittspris i denne perioden var NOK 1,97 og innløsningskursen for opsjonene blir dermed NOK 2,07. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.
 
Aksjeopsjonene kan innløses som følger:
 
* med 50 % i en periode på fire uker (28 dager) etter henholdsvis 4. kvartalsresultatet, 1. kvartalsresultatet, 2. kvartalsresultatet og 3. kvartalsresultatet, to kalenderår etter at opsjonene er tildelt, er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs,
 
* og med 50 % i en periode på fire uker (28 dager) etter henholdsvis 4. kvartalsresultatet, 1. kvartalsresultatet, 2. kvartalsresultatet og 3. kvartalsresultatet, tre kalenderår etter at opsjonene er tildelt, er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.
 
Antall tildelte opsjoner i 2009 er totalt 700 000. Etter denne tildelingen vil det totalt sett være utstedt opsjoner på 1 150 000 aksjer.
 
Kontaktinformasjon:
Jo-Inge Fisketjøn, Head of IR
Dir +47 21 00 33 49 - Mob +47 924 54 834
jo-inge.fisketjon@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker