Tilsynssak i Sverige avsluttet

Acta Kapitalforvaltning AS har i dag fått beskjed fra den svenske Finansinspektionen om at tilsynet som startet høsten 2008 nå er avsluttet.

Acta Kapitalforvaltning har gjennom hele denne prosessen uttalt at selskapet skal følge de krav og pålegg som blir gitt og er derfor tilfreds med at de tiltakene selskapet har iverksatt fullt ut tilfredsstiller Finansinspektionen.

 

Kontaktperson:

Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner