Utbetaling til aksjonærer i Agasti Holding ASA

Forutsatt at selskapets generalforsamling den 22. august 2016 vedtar styrets forslag til salg av selskapets virksomhet for 215 millioner kroner med en påfølgende oppløsning av selskapet, samt en kapitalnedsettelse på 52 millioner kroner, planlegger selskapet følgende tidslinje for betaling til selskapets aksjonærer:

I løpet av september 2016
- Salgsvederlaget på 215 millioner kroner med fradrag for bunden egenkapital på 53 millioner kroner, tilsvarende 162 millioner kroner eller 0,55 kroner per aksje.

I løpet av oktober 2016
- Kapitalnedsettelsen på 52 millioner kroner samt selskapets kontantbeholdning med fradrag for estimerte avviklingskostnader, tilsvarende en utbetaling på 43 millioner kroner eller 0,15 kroner per aksje.

Totalt vil selskapets aksjonærer motta rundt 0,70 kroner per aksje i løpet av høsten 2016.

Årsskiftet 2016 – 2017
- Eventuell gjenværende kapital etter avviklingskostnader.

Betalingene baserer seg på foreløpige beregninger og forutsetter endelig vedtak av selskapets generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner