Valgkomiteens innstilling til den ekstraordinære generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedrørende styrets sammensetning

Valgkomiteen i Agasti Holding ASA har bestått av Steinar Olsen, Ulf-Einar Staalesen og Nils A. Foldal hvorav sistnevnte er valgkomiteens leder.

På generalforsamlingen 26.06.13 ble det opplyst at valgkomiteen skulle få i oppgave å finne et nytt samlende styre for et flertall av aksjonærene så snart et slikt styre kunne fremmes. Valgkomiteen har i etterkant av dette arbeidet med selskapets konsernsjef og selskapets største aksjonærer, og kan nå med glede presentere forslag til styremedlemmer og ny styreleder som har sagt seg villig til å bistå arbeidet med å utvikle Agasti Holding ASA videre. Etter valgkomiteen oppfatning vil de nye styremedlemmene tilføre en betydelig kompetanse og bredde til styret. De nye styrekandidatene er uavhengige både av selskapets administrasjon og selskapets største aksjonærer.

Komiteen ser det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater som anses å ha den nødvendige kompetanse og kapasitet til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Styret som kollegialt organ, har ansvar for å balansere ulike interesser med sikte på å fremme verdiskapningen i selskapet. Valgkomiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Sittende styre har etter valgkomiteens opplysninger fullt ut tilfredsstilt de krav som ovenfor er nevnt.

Styrets sammensetning er etter valgkomiteens innstilling som følger:

  1. Arne Reinemo, styrets leder (ny)
  2. Sissel Knutsen Hegdal, styremedlem
  3. Erling Meinich-Bache, styremedlem
  4. Beatriz Malo de Molina, styremedlem (ny)
  5. Merete Haugli, styremedlem
  6. Paal E. Johnsen, styremedlem

Valgkomiteen vil samtidig takke de avgående styremedlemmene Stein Aukner og Pia Gideon, samt Merete Hauglis innsats som styreleder gjennom en krevende fase for selskapet.

Vedlagt følger et kort resumme av de nye styrekandidatene.

Oslo, 13. november 2013

Nils A. Foldal
leder av valgkomiteen (sign.)

Arne Reinemo – foreslått som styreleder

Arne Reinemo er partner i Creo Advisors, et rådgivningsfirma med hovedfokus på corporate finance tjenester og strategisk rådgivning. Han har vært styreleder og administrerende direktør i vikarbyrået Top Temp Holding, konstituert administrerende direktør i Trio AB, som er et svensk programvareselskap, investeringsdirektør i Kistefos AS, Engagement Manager med hovefokus på finansinstitusjoner og corporate finance i McKinsey & Co., og han har også arbeidet i SBC Warburg, Vital Forsikring og Elcon Securities. Arne Reinemo er for tiden styreleder i bredbåndselskapet NextGenTel, og han har tidligere vært styremedlem i flere selskaper.

Arne har en MBA fra University of Chicago, Booth School of Business innenfor teoretisk finans og statistikk og en MSc (siviløkonom) fra Norges Handelshøgskole.

Beatriz Malo de Molina, foreslått som styremedlem

Beatriz er Senior Vice President og leder for Fusjoner og Oppkjøp i Orkla ASA.  Hun har tidligere vært investeringsdirektør i Kistefos Private Equity og Associate Principal for McKinsey & Co. i Oslo. Før dette arbeidet Beatriz 10 år i Goldman Sachs's divisjoner for Investment Banking og Capital Markets i avdelingene i New York, Mexico City, Frankfurt og London.  Beatriz har vært med i flere internasjonale og norske styrer, både som styreleder og styremedlem, og er for tiden styremedlem i Investinor AS (Norge) og Gränges Heat Transfer (Sverige).  Beatriz er uteksaminert med summa cum laude fra Georgetown University (Washington D.C.) og har en M.Phil. fra Universitet i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner