Vedrørende forslag om kjøp av aksjemajoritet i Wunderlich

Agasti Holding (“Selskapet”) gir i vedlegg til denne meldingen svar på spørsmål som er stilt vedrørende forslag om kjøp av aksjemajoritet i Wunderlich Investment Company. Inc. (“Wunderlich”). Videre arbeider Selskapet også for å sende ut oppdatert informasjon om transaksjonen i løpet av uken.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..