Vedtak av opsjonsprogram og tildeling av opsjoner

Styret i Agasti Holding ASA har i styremøte den 6. mars 2014 vedtatt et opsjonsprogram for utvalgte ledere i Agastikonsernet med en total ramme på 7 millioner aksjeopsjoner. Ordningen er en del av et incentivprogram i Agastikonsernet som både skal bidra til å skape gode resultater samt bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende.

Den 6. mars 2014 tildeles 5,67 millioner aksjeopsjoner til utvalgte ledere i Agastikonsernet. Etter denne tildelingen vil det totalt være utstedt opsjoner på 10,00 millioner aksjer.

Innløsningskursen for opsjonene skal være 110% av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen, hvilket innebærer en innløsningskurs på NOK 2,01. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Aksjeopsjoner som er tildelt den 6. mars 2014 kan innløses med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultatet for 2014 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs, med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultatet for 2015 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs og med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultat for 2016 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

Tildelinger til primærinnsidere i Agastikonsernet fremgår av eget vedlegg til denne børsmeldingen.

Kontaktperson:

Erling Meinich-Bache, styreleder Agasti Holding ASA - telefon 957 44 244

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker