VAE Kiruna


Rauno Posio, prosjektdirektör for Visit Arctic Europe, Finnish Lapland Tourist Board, Trond Överås fra NordNorsk Reiseliv og Graeme Richardsson fra Swedish Lapland Visitors Board er meget tilfreds med at Visit Arctic Europe’s workshop der deltakerbedrifter og turoperatörer deltar i Kiruna 21-23 september har samlet mer enn 100 deltakere.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning