Service settes på dagsorden i morgen - Velkommen til prisutdeling på Grand Hotel

Reiselivsorganisasjonen HSMAI har sammen med en rekke andre organisasjoner og bedrifter tatt initiativ til Serviceløftet - et nasjonalt løft for forbedret service i norske virksomheter.

Tirsdag 29. april 2008 settes Service på dagsorden, gjennom to arrangementer som kan ha interesse for media.
• Utdelinger av priser for Årets Serviceløfte fra kl. 18 – 22 – i åtte kategorier (se priskategorier nedenfor).
• Servicekonferansen fra kl. 09.00 – 16.20 – se oversikt over foredragsholdere nedenfor.
• Begge arrangement finner sted på Grand Hotel i Oslo.

Tid og sted: Grand Hotell, Oslo, kl- 18.00 – 22.00, prisfest med prisutdelinger.
Prisutdelinger: Prisene deles ut fra kl kl- 19.00 – 21.00.

Vi ber om at interesserte journalister henvender seg til Siri Heimdal Lagerløv, HSMAI, telefon 23 08 66 00 eller epost shl@hsmai.no for oppfølging og service.
Årets Serviceløft 2007

Priskategorier:

Prisene deles ut i følgende kategorier:

1.Kundebehandling
2.Tjenesteutvikling
3.Medarbeiderutvikling
4.Klagebehandling
5.Fysiske rom og systemer
6.Kommunikasjon
7.Kundeopplæring
8.Veiviser

Jury:
• Juryleder Peter Wirén, adm. direktør, Teller AS
• Siv Lunde Kolrud, hotelldirektør Hotel Continental
• Christina Endresen, daglig leder Hafslund Kundeservice
• Trine Lise Ness Grimstad, markedsdirektør Dolphin Software AS
• Lena Gran, HR direktør Umoe Catering AS
• Bård Tronvoll, daglig leder EPSI Norway
• Petter Furulund, adm. dir. NHO Service
• Pål Rasmus Silseth, prosjektleder Norsk Kundebarometer ved BI
• Liv Kinden, markedsdirektør Choice Hotels Scandinavia
• Jannike Moe, senterleder Aker Brygge
Servicekonferansen 2008

Tid og sted: Grand Hotell, Oslo, kl- 09.00 – 16.20

Foredragsholdere:
• Bjørn Erik Thon, forbrukerombud
• Kai Gjesdal Henriksen, adm. dir. Vinmonopolet
• Lasse Østmark, fungerende Bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo
• Trond Blindheim, rektor Markedshøyskolen Campus Kristiania
• Eirik Lae Solberg, kommunikasjonsrådgiver Microsoft Norge og tidligere statssekretær
• Fredrikke Mikkelsen, Area HR Director, The Rezidor Hotel Group
• Patrick Verde, leder for Institutt for innovasjon og ledelse ved Markedshøyskolen Campus Kristiania
• Ingunn Hofseth administrerende direktør HSMAI

Konferansier: Sverre Høven, kommersiell direktør Flytoget

Program Årets Serviceløft 2007


18:00 – 22:00 Velkommen til Prisfesten for Årets Serviceløft 2007! Festmiddag og kåringer
19.00-21:00 Selve prisutdelingen

Priskategorier med kriterier:

1.Kundebehandling
Vinneren må kunne vise en særlig forbedring av kundebehandling i sannhetens øyeblikk som øker Serviceløftets troverdighet

2.Tjenesteutvikling
Vinneren må kunne vise til en særlig fornyelse eller nyutvikling av tjenester og at dette har bidratt til å forbedre kundeopplevelse og økt Serviceløftets troverdighet

3.Medarbeiderutvikling
Vinneren må kunne vise til en særlig forbedring av medarbeiders motivasjon og/eller kompetanse og kunne vise til at dette har forbedret kundeopplevelsen og Serviceløftets troverdighet.

4.Klagebehandling
Vinneren må kunne vise til en særlig forbedring av klageadgang, håndtering, gjenoppretting og gjenvinning av kundens tillit og vise til at dette har bidratt til en forbedring av kundeopplevelsen og Serviceløftets troverdighet

5.Fysiske rom og systemer
Vinneren må kunne vise til en utvikling av det rom tjenestene leveres i eller de systemer som gjør den tilgjengelig og kunne vise til at dette har forbedret serviceopplevelsen og Serviceløftets troverdighet

6.Kommunikasjon
Vinneren må kunne vise til en særlig forbedring av kommunikasjonen av Serviceløftet og kunne vise til at dette har forbedret kundeopplevelsen og økt Serviceløftets troverdighet.

7.Kundeopplæring
Vinneren må kunne vise til en særlig forbedring av kundeopplæring og kunne vise til at dette har forbedret kundens opplevelse og økt Serviceløftets troverdighet

8.Veiviser
Veiviser prisen skal gis til en organisasjon som viser eksemplarisk service overfor sine kunder gjennom et systematisk arbeid med å tilrettelegge for en utmerket opplevelse. Det kreves at organisasjonen har tilrettelagt for gode interne rutiner, engasjerte medarbeidere, tilpasset tjenestetilbud og et opplevelsesrom hvor kunden kan til det fulle oppleve den gode servicen

Dokumenter og linker