Badger Explorer ASA – Badger Explorer prototype utviklingsprosjekt ferdigstilt

Badger Explorer ASA har gleden av å meddele at de tre oljeselskapene, som støtter Badger-prosjektet - ExxonMobil, Shell og Statoil, enstemmig og uten ytterligere betingelser har godkjent resultatene fra Milepæl 3 og også enstemmig godkjent at prototypeprosjektet er fullført og avsluttet.

”Dette er en viktig milepæl ved at de tre oljeselskapenes enstemmige godkjenning er en formell bekreftelse av resultatene vi har oppnådd. Sponsorene uttrykker at de er fornøyd med resultatene, samt med de forbedringene som er gjort med Badger Explorer verktøyet i 2011. Resultatene fra Milepæl 3 testene betyr at vi har redusert risikoen i Badger Explorer konseptet betydelig. Forhandlinger for videre prosjektstøtte og planer for de første Badger Explorer produktvariantene pågår, og vi opplever en sterkt økende interesse fra bransjen både for teknologien i seg selv og de tjenestene vi skal levere ”, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal i Badger Explorer ASA.

Milepæl 3 var todelt. I mai 2011 meddelte selskapet at del 1 var vellykket gjennomført, fullskala test i leirholdig grunn. I midten av juli 2011 meddelte BXPL at del 2 var suksessfullt gjennomført, en dypere bore/kompakteringsoperasjon i åpent hull ved testanlegget i Brumunddal. Disse resultatene ble presentert for prosjektets styringskomité i går, og deres godkjenning innebærer at utestående prosjektstøttemidler vil bli utbetalt til selskapet.

De resultatene som er oppnådd bekrefter attraktiviteten til Badger Explorer-konseptet. Arbeidet med å utvikle de første versjonene av Badger Explorer-verktøyet vil bli intensivert, og per nå er flere ulike tidlig-applikasjoner identifisert. Et hovedmål fremover blir å utvikle disse applikasjonene så langt at de kan bli introdusert i markedet.

Selskapet har identifisert og er for tiden i samtaler med kunder vedrørende Badger Explorer-tjenester for grunne boringer for å avdekke krevende boreforhold, samt grunne boringer for utplassering av sensorer som kan overvåke reservoarenes ytelse.

Selskapet begynner nå den pre-kommersielle fasen. Sponsorer har uttrykt vilje til fortsatt å støtte selskapet. Det er en prioritert oppgave å formalisere slik støtte i løpet av 3.kvartal 2011.

Badger Explorer ASA legger frem sin 1. halvår 2011 rapport 24. august og vil samme dag holde presentasjon i Oslo. Påfølgende dag, 25. august, holdes presentasjon ved hovedkontoret i Stavanger.

Stavanger, 18. august 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner