Badger Explorer ASA - Boring i leireformasjon vellykket gjennomført

Badger Explorer ASA har gjennomført og avsluttet en vellykket boretest i leire. Testen er gjennomført ved teststedet i Sola og er den første av to avsluttende tester, den såkalte Milepæl 3, i Badger Explorers prototype program.

Sola-testen er blitt gjennomført i leireholdig grunn noe som operasjonelt byr på andre utfordringer  enn boring i sand-/kalksteinsformasjoner. Endelig analyse av resultatene fra boringen i leire er enda ikke gjort.

”Testresultatene er verdifulle. Selv om mye av analysearbeidet gjenstår, kan vi allerede nå slå fast at denne første delen har gitt mer verdifulle resultater enn opprinnelig ventet. Boring i leire er imidlertid krevende og vi vil derfor fortsette arbeidet med å utvikle løsninger som gjør boring i leire stabil. Nå ser vi frem til neste del av testprogrammet og vil mobilisere for dette umiddelbart”, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal i Badger Explorer ASA.

Badger Explorer Demo50-versjonen som er benyttet i testboringen er primært bygget for testing i ”enklere” formasjoner som sandstein og kalkstein. For å kunne bruke enheten til videre testing har det vært nødvendig med betydelige oppgraderinger, blant annet knyttet til det hydrauliske systemet. Den forbedrede yteevnen gjør imidlertid at den videre testingen vil kunne gi bedre, mer relevante og mer pålitelige resultater.

Boretesten som nå er gjennomført med det ombygde verktøyet skjedde i en kontinuerlig operasjon over flere timer. Nå demobiliseres teststedet på Sola, verktøyet blir rengjort og klargjort for transport til Brumunddal hvor neste test, en dypere boreoperasjon i sandstein, vil bli gjennomført. I den kommende testen vil boreverktøyet bore betydelig dypere enn del en tidligere har gjort – men fortsatt ikke dypere enn at verktøyet kan hentes opp igjen for analyse.

Den siste testen er planlagt gjennomført i løpet av den kommende måneden, slik at Milepæl 3 i prototype program er avsluttet innen utløpet av juni.

Stavanger, 30.mai 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Abonner