Badger Explorer ASA - Fastsettelse av oppgjør angående aksjeopsjonsprogram for ansatte

Det henvises til pressemelding datert 9. mai 2011.

Oppgjør for alle utøvde aksjer er basert på en salgspris på NOK 23,5875 per aksje.

Primerinsider CTO Erling A. Woods kjøpte 3 000 aksjer for NOK 23,5875 per aksje. Hans beholdning etter dette utgjør 16 667 ikke-utøvde aksjeopsjoner i selskapet til innløsningskurs NOK 10,00. Per i dag eier Erling A. Woods 4 000 aksjer i selskapet.

Stavanger, 26. mai 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Abonner