Badger Explorer ASA – Inngår 3-årig utviklingsavtale med ExxonMobil

Badger Explorer ASA har inngått en 3-årig utviklingsavtale med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS hvor oljeselskapet skal være sponsor for Badger Explorer Demonstrator-programmet for perioden 2012-2014. Målsetningen med Demonstrator-programmet er å ta Badger-teknologien fra prototypestadiet frem til et anvendbart og robust kommersielt produkt, Badger Explorer 125 ( BE125).

”Vi ser det som en stor anerkjennelse at verdens største oljeselskap blir vår sponsor. Badger Explorer har passert en rekke viktige teknologiske milepæler i 2011 og kommet flere steg nærmere vår første kommersielle tjeneste. Med ExxonMobil med også i fortsettelsen er en ny viktig brikke i det videre utviklingsløpet på plass”, sier David Blacklaw, administrerende direktør i Badger Explorer ASA. 

Utviklingsavtalen innebærer formell oppstart av Badger Demonstrator-programmet. Dette vil innledningsvis innebære at det etableres en design basis for neste generasjons verktøy, BE 125, hvor erfaringer fra prototypeprosjektet vil bli lagt til grunn. Dernest vil prosjektering, bygging og testing av BE 125 bli gjennomført. En vesentlig del av Demonstrator programmet vil være å utvikle og tilpasse kommersielle applikasjoner, det vil si målesonder og instrumenter som kan gi indikasjoner på tilstedeværelse av olje og gass, i tillegg til langsiktig reservoarovervåking når Badgeren er plassert i reservoaret. 

Finansielt vil Badger Explorer ASA under avtalen bli tilført midler etter hvert som milepælene i utviklingsprogrammet nås. ExxonMobils finansielle bidrag vil samlet være NOK 9 millioner. 

Øvrige bidragsytere i Demonstrator-programmet vil være Innovasjon Norge med NOK 20 millioner (se børsmelding 23.november 2011) og andre oljeselskaper. Forhandlinger med andre oljeselskap pågår og selskapet har som ambisjon å ha med i alt 4-5 sponsorer i programmet. 

I tillegg til gjennomføring av Demonstrator-programmet er det i perioden 2012-2014 Badger Explorers ambisjon å levere de første feltpiloter på kommersielle vilkår. Disse leveransene finansieres gjennom et eget prosjekt hvor Norges Forskningsråd har innvilget støtte med NOK 8 millioner (se børsmelding 16. november 2011). Selskapet er i konkrete forhandlinger om leveranse av den første feltpiloten. 

Avtalen med ExxonMobil, støtten som er bevilget fra både Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, samt øvrige ventede avtaler, gjør at det høye aktivitetsnivået selskapet har hatt, vil bli opprettholdt de kommende tre årene. 

Stavanger, 12. desember 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
David W. Blacklaw, CEO, mobil +47 406 44 010, kontor +47 52 97 45 50
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner