Badger Explorer ASA - Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Aksjeeierne i Badger Explorer ASA innkalles herved til Selskapets ordinære generalforsamling for regnskapsåret 2010 i Selskapets lokaler i Hinna Park, bygning C, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger 27. april 2011 kl 10.00 CET.

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling, Selskapets årsrapport for 2010, valgkomiteens innstilling og styrets erklæring om godtgjørelse – retningslinjer for 2011.

Stavanger, 5. april 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.