Badger Explorer ASA – Innovasjon Norge har bevilget 20 millioner kroner i støtte til Badger Demonstrator programmet

Innovasjon Norge har bevilget 20 millioner kroner i støtte til neste fase av utviklingen av Badger Explorer teknologien, Badger Explorer Demonstrator programmet. Badger Explorer ASA (BXPL) er videre i dialog med flere oljeselskap, både de selskapene som deltok i prototype prosjektet og nye aktører, om deltakelse i Demonstrator programmet.

Formålet med Badger Explorer Demonstrator programmet er å utvikle og kvalifisere tekniske løsninger og applikasjoner som vil bli benyttet i kommersielle versjoner av Badger verktøyet. Programmet har en tidsramme på tre år, og vil kuliminere med en felt pilot av første kommersielle applikasjon. Leveranse av feltpiloten finansieres på selvstendig basis og har allerede blitt innvilget betydelig støtte fra Norges Forskningsråd, ref BXPL’s børsmelding av 16. november der det fremgår at Forskningsrådets Demo 2000 program har bevilget 8 millioner kroner til felt pilot prosjektet. 

Konsernsjef David Blacklaw uttaler at han er svært tilfreds med å ha fått på plass betydelige offentlige bevilgninger til Badgers store pågående utviklingsprosjekter. Den samlede støtten fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet er på hele 28 millioner kroner, og representerer en betydelig støtte til, og tro på, Badgers utviklingsprogram og fremtidige kommersielle leveranser.

Stavanger, 23. november 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
David W. Blacklaw, CEO, mobil +47 406 44 010, kontor +47 52 97 45 50
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner