Badger Explorer ASA – Norges Forskningsråd har innvilget 8 millioner kroner i støtte til Badgers feltpilot

Norges Forskningsråd (NFR) har offentliggjort detaljer knyttet til støtten Badger Explorer ASA (BXPL) under Demo2000 programmet er innvilget til selskapets Seismic Field Demonstrator prosjekt.

BXPL har fått innvilget støtte på i alt 8 millioner kroner fra Forskningsrådet, tilsvarende det beløp det ble søkt om. Prosjektet er planlagt å starte i januar 2012 med en varighet på tre år. Prosjektets kostnadsramme er beregnet til 32 millioner kroner og utviklingsstøtten er gitt på NFR’s standard vilkår for slik støtte. BXPL’s bidrag vil være på omtrent samme størrelse som støttebeløpet fra NFR, og vil bestå av teknologi, IPR, timeinnsats, verkstedstjenester og generell prosjektstøtte. 

Målsettingen med prosjektet er i samarbeid med industrielle partnere å kvalifisere hvilke Badger-løsninger som er nødvendige for å levere selskapets første kommersielle tjenester, samt å bruke verktøyet til seismiske- og/eller EM-operasjoner for å kartlegge nye ressurser og overvåke utnyttingen av ressurser i operative felt. 

Stavanger, 16. november 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
David W. Blacklaw, CEO, mobil +47 406 44 010, kontor +47 52 97 45 50
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner