Badger Explorer ASA – Oppkjøp av ytterligere 25% av Calidus Engineering Ltd.

Badger Explorer ASA (”BXPL”) har i dag kjøpt ytterligere 25%  av aksjene i datterselskapet Calidus Engineering Ltd. (”Calidus”) i Storbritannia mot et vederlag på £ 932.685. Etter oppkjøpet utgjør BXPLs eierandel i datterselskapet 75%.

I 2007 ble partene enige om en oppkjøpsmodell der Badger Explorer ASA gradvis kjøper 100% av Calidus fram til 2013. BXPL kjøpte først 50% av Calidus Engineering Ltd. gjennom et kombinert oppkjøp av utestående aksjer og en aksjeemisjon. I dag ble ytterligere 25% kjøpt og de resterende 25% vil bli kjøpt i 2013.

Calidus er et velrenommert tverrfaglig teknologiselskap som spesialiserer seg på nedihulls utstyr for robuste miljøer. I tillegg til tjenester innen modellering og teknisk design, er selskapets verksted utstyrt for å fabrikkere prototyper. Inntekt kommer fra lokale og internasjonale kunder innen oljeindustrien, geotermikk - bransjen samt forsknings- og utviklingsarbeid.

Calidus er en viktig bidragsyter i utviklingen av Badger Explorer. I løpet av 2010 var 27% av omsetningen relatert til Badger Explorers utviklingsprosjekt. Calidus innehar en solid finansiell stilling med omsetning på MNOK 15,8 i 2010 og nettoresultat før skatt på MNOK 3,2. Egenkapitalandelen er på 88,6%.

”I løpet av de siste årene er Calidus blitt en av BXPLs viktigste leverandører. Selskapets ekspertise og kunnskap har hjulpet BXPL med å løse tekniske utfordringer gjennom prototypefasen. Calidus’ engasjement i den kommende prekommersielle fasen vil øke og deres bidrag vil være av stor betydning for at BXPL skal nå sitt mål om å kommersialisere Badger Explorer. Ved oppkjøpet av ytterligere 25% av Calidus har BXPL sikret viktig ekspertise for den videre utviklingen av verktøyet, og vi ser frem til et enda tettere samarbeid mellom de to selskapene.” sier Kjell Erik Drevdal, daglig leder i Badger Explorer ASA.

Oppkjøpet er godkjent av styret i BXPL.

Stavanger, 15. april 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Abonner