Badger Explorer ASA - Protokoll fra ordinær generalforsamling for regnskapsåret 2010

Badger Explorer ASA ("BXPL") avholdt ordinær generalforsamling i dag, 27. april 2011 kl. 10:00. Med referanse til innkallingen som ble gjort tilgjengelig på selskapets nettside (www.bxpl.com) 5.april 2011.

Generalforsamlingens protokoll og administrerende direktørs presentasjon er vedlagt. Denne kan også nedlastes fra selskapets hjemmeside (www.bxpl.com).

Stavanger, 27. april 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker