Badger Explorer ASA - Rapport for 1. kvartal 2011

I løpet av 1. kvartal 2011 har BXPL jobbet kontinuerlig for å nå målsettingene som ble avtalt for den endelige Milepæl 3 samt oppstarten av den prekommersielle fasen. Som tidligere meddelt består Milepæl 3 av to forskjellige oppgaver. Første trinn er å utføre bore- og kompakteringsoperasjoner i ulike litologier og andre trinn er å utføre en dypere boretest i lukket system i Brumunddal.

For første trinn er det valgt et testområde i en leireformasjon utenfor Stavanger hvor det for tiden utføres bore- og kompakteringstester. Deretter vil trinn to, den endelige dypere boretesten i et lukket system, bli gjennomført i Brumunddal.

Som forberedelse til den kommende prekommersielle fasen er det satt i gang en omfattende markeds- og applikasjonsstudie med fokus på Badger Explorers potensielle markeder og aktører, verdiforslag og potensielle Badger Explorer-applikasjoner for kortsiktig og langsiktig markedsintroduksjon. I tillegg pågår det forhandlinger med sponsorer for neste fase.

Badger Explorer ASA konsernet hadde per 31. mars 2011 likvide midler (brutto) på MNOK 87,3 (inkludert andeler i et markedsbasert likviditetsfond). Badger Explorer konsernet (omfatter også det 50 prosent eide Calidus Engineering Ltd, UK per 31. mars 2011) hadde per 1. kvartal 2011 driftsinntekter på kNOK 3 058 (kNOK 1 289 året før). Driftsutgiftene per 1. kvartal 2011 ble kNOK 8 290 (kNOK 4 240 året før). EBITDA for 1. kvartal 2011 ble kNOK -5 232 (kNOK -2 951 for 1. kvartal 2010).

Basert på de resultater som er oppnådd, prosjektets tekniske fremgang og markeds- og applikasjonsstudien som gjennomføres, opprettholdes det positive syn på Badger Explorer-teknologiens muligheter.

Stavanger, 27. april 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker