Badger Explorer ASA - Rapport for 2. kvartal/1. halvår 2011

Badger Explorer ASA sender i dag ut sin 2. kvartals/1. halvår rapport for 2011. Tilknyttede investorpresentasjoner holdes på Hotel Continental i Oslo i dag onsdag 24. august 2011 kl 11:00, og på selskapets hovedkontor, Forusskogen 1 i Stavanger, på torsdag 25. august 2011 kl 09:00.

I løpet av første halvår av 2011 har Badger Explorer ASA planlagt og gjennomført de to gjenværende testene av milepæl 3. Onsdag 18.august sendte BXPL pressemelding om at de tre oljeselskapene som er har støttet Badger Explorer prototype prosjektet, ExxonMobil, Shell and Statoil, enstemmig og uten ytterligere betingelser har godkjent resultatene fra milepæl 3 testene og videre godkjent at prototypeprosjektet er fullført og avsluttet.

Styret i BXPL anser avslutningen av prototypeprosjektet som et konseptuelt gjennombrudd for Badger Explorer teknologien. Videre anses dette som en viktig milepæl i selskapets historie.

Selskapet går nå inn i den pre - kommersielle fasen. Det pågår samtaler med oljeselskapene om støtte til den neste fase med utviklingen av Badger Explorer teknologien, også kalt 125 Demonstrator programmet. Det er en prioritert oppgave for tredje kvartal 2011 å fullføre disse samtalene og oppnå enighet om de konkrete bidrag for denne fasen.

Selskapet har også igangsatt forberedelser av de første tjenester og produkter til olje- og gass- industrien. Identifisering og utvikling av tidligfase applikasjoner vil fortsette i kommende måneder.

Badger Explorer ASA konsernet hadde per 30. juni 2011 likvide midler på MNOK 62,4. Badger Explorer konsernet, som også omfatter det 75 prosent eide Calidus Engineering Ltd, UK, hadde i 2. kvartal 2011 driftsinntekter på kNOK 2 928 og for første halvår 2011 kNOK 5 986 (tilsvarende tall for 2. kvartal året før var kNOK 1 723 og for første halvår 2010 kNOK 3 013). Driftsutgiftene per andre kvartal 2011 ble kNOK 9 300 og kNOK 17 590 for første halvår 2011 (sammenlignet med kNOK 7 274 for andre kvartal 2010 og kNOK 11 514 for første halvår 2010). EBITDA for andre kvartal 2011 ble kNOK -6 371 og kNOK -11 603 i første halvår 2011. (EBITDA året før var kNOK -5 551 for andre kvartal 2010 og kNOK – 8 501 for første halvår 2010)

Selskapet opplever nå økende interesse fra en rekke interessenter som potensielle samarbeidspartnere, operatører og leverandører i oljeindustrien. Med de gode resultater som er oppnådd i den senere tid opprettholder styret sitt optimistiske syn på fremtiden, både når det gjelder den videre utvikling av Badger Explorer - teknologien og det markedet denne vil betjene.

Stavanger, 24. august 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker