BADGER EXPLORER ASA – RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

Badger Explorer ASA offentliggjør i dag selskapets rapport for 3.kvartal – 2011. I forlengelsen av dette vil det bli avholdt investorpresentasjoner på Hotel Continental i Oslo i dag onsdag 26. oktober 2011 kl 11:00, og ved selskapets nye hovedkontor i Forusskogen 1 på torsdag 27. oktober 2011 kl 09:00. Presentasjonene vil bli holdt av selskapets nye konsernsjef David W. Blacklaw og CFO Gunnar Dolven.

Badger Explorer ASA har i løpet av tredje kvartal 2011 nådd flere milepæler og selskapet retter nå fokus på de første kommersielle bruksområder av Badger Explorer-verktøyet (”Badger”). Den formelle bekreftelsen på Badger-konseptet (proof of concept), gjør at selskapet nå vil konsentrere innsatsen mot engineering, driftsstabilitet, produktutvikling, samt markedsintroduksjon. Enkelte interne restruktureringer er gjennomført for å støtte opp om dette fokuset. I inneværende kvartal vil selskapet prioritere å sikre tilleggsfinansiering for den kommersielle fasen samt å utarbeide detaljerte spesifikasjoner og design av kommersielle Badger-varianter for introduksjon i markedet.

Badger Explorer Gruppens kontantbeholdning pr 30. september 2011 var 49,9 MNOK. Netto kontantstrøm i 3. kvartal var negativ med 13,1 MNOK, sammenlignet med (16,6) MNOK i 2. kvartal 2011. Kostnadsbruken i 4. kvartal antas å bli lavere.
Badger Explorer Gruppen (inkl. det 75 % eide datterselskapet Calidus Engineering Ltd, i Cornwall UK) hadde i 3.kvartal 2011 driftsinntekter på kNOK 1 850 (kNOK 3 315 året før), og per 30.09.2011 driftsinntekter på kNOK 7 837 (mot kNOK 6 327 per 30.09.2010).
Driftsutgiftene i 3.kvartal 2011 var kNOK 10867 (kNOK 8 421 året før), og per 30.09.2011 var driftsutgiftene kNOK 28 457 (mot kNOK 19 935 per 30.09.2010).
EBITDA for 3.kvartal var kNOK -9 017 (mot kNOK – 5 107 i 3.kvartal 2010). EBITDA per 30.09.2011 var kNOK -20 620 (mot kNOK -13 608 per 30.09.2010).

Badger Explorer ASA er nå inne i det som er definert som kommersialiseringsfasen for Badger-verktøyet. Ledelsen har blitt styrket for å støtte de pågående prosesser og for få til et langt mer fokusert driftsmessig ”modus operandi” fremover. Utvikling av de første spesifikke Badger-applikasjonene vil bidra til at Selskapet definerer og åpner betydelige, oppnåelige markeder. Selskapet målsetter å definere sin første applikasjon, og å sikre en avtale med et ledende oljeselskap for slikt Pilot Prosjekt så for som mulig.

Selskapet har startet på en helt ny fase i utviklingen av Badger Explorer og de støtte- og tillitserklæringer som sponsorer og partnere har gitt i løpet av tredje kvartal, styrker det positive synet på fremtiden for Badger Explorer ASA.

Stavanger, 26. oktober 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
David W. Blacklaw, CEO, mobil 47 406 44 010, kontor 47 52 97 45 50
Gunnar Dolven, CFO, mobil 47 908 53 168, kontor 47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner

Dokumenter og linker