Badger Explorer ASA - Status fra selvbegravingstesten

Fullskala selvbegravingstesten av Badger Explorer-verktøyet pågår, men blir fortsatt påvirket og forsinket på grunn av kulden på teststedet. Testene de siste ukene har demonstrert funksjonaliteten i verktøyet. Kraftoverføring og styring av verktøyet skjer nå via kabel. Enheten har for første gang, som et fullt integrert system, boret seg flere meter ned i bakken i et lukket operativt miljø, dvs. at verktøyet opererer i begravelsesmodus og er ikke lenger fysisk synlig når det borer. Det er første gang en slik operasjon gjennomføres med Badger Explorer prototypen. Derfor har det ikke uventet oppstått problemstillinger knyttet til ulike komponenters robusthet (for eksempel hydraulikkventiler og pumper), noe som imidlertid ikke er relatert til selve systemfunksjonaliteten. Utfordringene er blitt løst med reparasjoner og utbedringer underveis. For å få utført dette må imidlertid verktøyet demonteres og flyttes til et nærliggende verksted, og hver slik utbedring tar rundt en uke fra nedkobling til man er tilbake i begravelsesmodus. Dette optimaliseringsarbeidet er nødvendig for å bygge robusthet inn i løsningen. På grunn av kulden, har omfanget av disse hendelsene vært flere enn ventet, noe som ikke var tatt med i fremdriftsplanen. I den nåværende fasen av testen er hovedmålet å bore sammenhengende slik at man får verifisert prosessen med pumping av borkaksholdig vann, utskilling av borkaks fra sirkulasjonsvannet, deponering av borkaks på komprimeringstempel og komprimering av borkaks til en fast plugg. Denne prosessen har ikke vært stabil lenge nok til å kunne konkludere testen som en suksess, ennå. Testen gjennomføres i øyeblikket ved å bore noen meter med Badger Explorer-verktøyet i et lukket system, for så å analysere resultatene, justere parametere, bytte ut og forbedre delkomponenter, for deretter å teste videre. Det er selskapets vurdering at behovet for tekniske utbedringer underveis ikke reduserer sannsynligheten for å lykkes med selve begravelsestesten av prototypen og målet er at testen skal kunne avsluttes i løpet av våren 2010. Når selvbegravingstesten er fullført, anser selskapet det som en demonstrasjon og en kvalifisering av den patenterte teknologien og således en avslutning av selskapets prototype utviklingsfase. ”De siste ukers testing har gitt oss verdifulle resultater når det gjelder å optimalisere Badger Explorer- verktøyet, og vi har for første gang gjennomført kabelstyrt boring i et lukket system. Vinterkulden har medført ekstra tidsbruk og vi har støtt på enkelte tekniske utfordringer som har tatt noe tid, men som er blitt løst underveis. Organisasjonen har gjort en fremragende innsats. Resultatene fra de pågående testene tilsier at de overordnede mål synes å være innenfor rekkevidde og gjør oss derfor svært optimistiske med tanke på fortsettelsen”, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal. Badger Explorer ASA utvikler et boreverktøy som kan revolusjonere leting etter olje- og gassressurser. Arbeidet selskapet utfører, og i særdeleshet den pågående testen, er pionerarbeid innen olje- og gassindustrien. Dette har medført at en rekke funksjoner må spesialutvikles av selskapet for bruk i verktøyet. I tillegg er testene og testprosedyrene unike og en operasjon som den Badger Explorer nå gjennomfører, har aldri tidligere vært utført. Valg av teststed ble gjort basert på den gunstige geologiske formasjonen i området, og bortsett fra kulden har teststedet vist seg å fungere i tråd med planen. For ytterligere informasjon: Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552 Gunnar Dolven, CFO, +47 908 53 168 www.bxpl.com

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner