Badger Explorer ASA - Utøvelse av ansattes aksjeopsjoner i Badger Explorer ASA

Deltakere i selskapets aksjeopsjonsprogram har den 4. november 2011 utøvd totalt 8 333 aksjeopsjoner. Som følge av de ansattes aksjeopsjonsutøvelse har styret besluttet å øke selskapets aksjekapital fra NOK 2 316 119,375 til NOK 2 317 161 ved å utstede 8 333 nye aksjer til pari kurs NOK 0,125.

Etter økningen vil selskapets aksjekapital være NOK 2 317 161 fordelt på 18 537 288 aksjer.

Eksisterende aksjonærers forkjøpsrett er blitt fraveket for å kunne gjennomføre aksje incentivprogrammet for selskapets ansatte.

Aksjekapitaløkningen vil bli registrert i Foretaksregisteret så snart som praktisk mulig.

Stavanger, 7. november 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
David W. Blacklaw, CEO, mobil +47 406 44 010, kontor +47 52 97 45 50
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner