BADGER EXPLORER ASA – VELLYKKET, BANEBRYTENDE TEST AV BADGER EXPLORER KONSEPTET

Badger Explorer ASA har gleden av å meddele at selskapet har gjennomført en vellykket test av Badger Explorer konseptet på selskapets teststed i Øst-Norge. Boringen i et lukket, operativt miljø, er verdens første i sitt slag og er etter selskapets vurdering banebrytende. Testen er en demonstrasjon av den patenterte teknologien og den markerer avslutningen av selskapets prototypeutvikling. Badger Explorers utviklingsprogram går nå over i en pre-kommersiell fase. I løpet av testen opererte Badger Explorer verktøyet sammenhengende over en lengre periode, og testen ble gjennomført i et lukket miljø. I løpet av testen ble det boret flere meter, boremasse ble transportert og separert i verktøyet, og til sist ble massen kompaktert slik at det ble etablert en plugg bak verktøyet. Kraftoverføring og styring av verktøyet har skjedd via kabel, og i begravelsesmodus har ikke verktøyet vært fysisk synlig når det har boret. “Jeg er stolt over å kunne annonsere dette teknologiske gjennombruddet. Ideen om Badger Explorer ble unnfanget i 1999 og siden den gang har et fremragende, profesjonelt team gjennomført omfattende arbeid knyttet til forskning og utvikling, design og testing. Det er fortsatt mye forskning og utvikling som skal gjennomføres før vi har en endelig, kommersiell utgave av verktøyet. Dette griper vi fatt i når vi nå går over i pre-kommersiell fase og fokuserer på design og utvikling av de første kommersielle versjoner av Badger Explorer”, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal i Badger Explorer ASA. Testen har, som forventet, avdekket at enkelte funksjoner trenger å bli justert og re-designet slik at man øker den operasjonelle stabiliteten i den nåværende prototypen. I tillegg vil selskapet som planlagt gjennomføre en mer fundamental re-design av enkelte funksjoner i verktøyet. En av utfordringene i testen har blant annet vært slitestyrken i sirkulasjonspumpen. For å bedre dette har selskapet startet arbeidet med å bygge en mer stabil utgave av denne. Når arbeidet er ferdig vil deretter pumpen blir installert i Badger Explorer verktøyet for bruk i kommende tester. Badger Explorers boreverktøy har potensial for å revolusjonere leting etter olje- og gassressurser. Arbeidet selskapet utfører, og i særdeleshet den avsluttede testen, er pionerarbeid innen olje- og gassindustrien. Selskapet er bevisst på at utviklingsarbeidet i tiden som kommer både vil være utfordrende og tidkrevende, Badger Explorers organisasjon er både klar og meget motivert for å ta fatt på denne kommende fasen i selskapets utvikling. Badger Explorer ASA vil presentere regnskap for Q1 2010 og gi en prosjektstatus 30. april kl. 09:00 på Hotel Continental, Oslo, og samme dag kl. 15:00 i selskapets kontorer i Stavanger. Stavanger, 28. april 2010 For ytterligere informasjon: Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552 eller + 47 52 97 45 15 (kontor) Gunnar Dolven, CFO, +47 908 53 168 eller + 47 52 97 45 40 (kontor) www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner