Badger Explorer ASA - Vellykket prototype test gjennomført i Brumunddal

Badger Explorer ASA har gleden av å meddele at siste fase av Milepel 3 i Badger Explorer Prototype Prosjektet er gjennomført. Dette har vært en ny boretest i sandsteinsformasjon på testanlegget i Brumunddal hvor Badger Explorer verktøyet har boret og bygget plugg under vannspeilet i åpent hull, noe som ikke vært gjort tidligere. Denne testen ble utført 13. juli med oppløftende resultat.

”Avslutning av testprogrammet i prototype prosjektet er et konseptuelt gjennombrudd for vår teknologi og helt klart den viktigste milepelen i selskapets historie hittil”, sier selskapets styreleder Marcus Hansson.

Prototypeprosjektavtalen ble inngått med Forskningsrådet, ExxonMobil, Shell og Statoil i april 2005. Badger Explorer Prototype Prosjektet har bestått av tre hovedmilepæler: Siste milepæl, Milepel 3, er nå sluttført med vellykkede og oppløftende resultater. Denne milepælen har vært to-delt, hvor første del var gjennomføring av en boretest i leire. Denne testen ble gjennomført på selskapets testanlegg på Sola i mai i år, ref. pressemelding av 30. mai 2011.

Andre del av Milepel 3 har vært en ny boretest på testanlegget i Brumunddal hvor Badger Explorer verktøyet har operert under vannspeilet i åpent hull. Testen ble gjennomført ved at Badger Explorer verktøyet boret 2,6 meter hull, transporterte og separerte borekakset inne i verktøyet og tettet hullet bak seg ved å bygge en solid plugg. Boretesten hadde en varighet på ca 8 timer og ble avsluttet grunnet mekaniske ufordringer med verktøyet, noe som var forventet, siden prototypeversjonen ikke har den robusthet i konstruksjonen som skal til for å gjennomføre boretester av lang varighet.

Badger Explorer ASA anser prototype prosjektet som avsluttet ved denne vellykkede boretesten. Endelig godkjenning av Milepel 3 vil utløse utestående prosjektstøtte fra industripartnerne.

De endelige resultatene fra Milepel 3 testingen vil bli presentert for prosjektets styrings komité medio august. Komiteen består av prosjektets industrisponsorer, ExxonMobil, Shell og Statoil og det er styringskomiteen som formelt beslutter avslutning av Badger Explorer Prototype Prosjektet.

Milepel 1, teknisk mulighetsstudie, denne ble gjennomført i 2005 og godkjent av oljeselskapene desember i 2005.

Milepel 2, fullskala konseptverifikasjonen, ble gjennomført på testanlegget i Brumunddal i oktober 2010, ref pressemelding av 18. oktober 2010, og godkjent av oljeselskapene i desember i fjor.

”Gjennomføring av siste del av Milepel 3 innebærer også at vi nå formelt starter dialogen med så vel oljeselskapene som Innovasjon Norge om innhold i, og finansiell bistand til neste fase i Badger Explorer’s utviklingsprogram, den pre-kommersielle fasen. Denne fasen skal trekke sammen alt vi har lært fra prototype prosjektet og omsette dette til en robust produktplattform for Badger Explorer teknologien, og som skal danne basis for det verktøyet som tas ut i felt”, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal.  

”De samlede resultatene for prototypeprogrammet er oppløftende og selskapet er stolt over å ha fullført det omfattende test- og utviklingsarbeidet som vi nå avslutter. Vi ser nå frem til å sette fart på neste fase i den videre utviklingen av våre tjenester”, avslutter administrerende direktør Kjell Erik Drevdal.

Stavanger, 15. juli 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner