Badger Explorer ASAs årlig oversikt over offentliggjorte opplysninger

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-11 er usteder av omsettelige verdipapirer pålagt å utarbeide en årlig oversikt over all informasjon som ble gjort tilgjengelig til allmennheten de siste 12 måneder. Vedlagt er selskapets årlig oversikt av børsmeldinger for perioden 1.januar 2009 til 8.april 2010 både på engelsk og på norsk. På selskapets hjemmeside (www.bxpl.com) er alle børsmeldinger tilgjengelig på engelsk. For ytterligere informasjon: CFO Gunnar Dolven, kontor: +47 52 97 45 40, mobil: +47 90 85 31 68 www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner

Dokumenter og linker