David Blacklaw ny konsernsjef i Badger Explorer ASA

Styret i Badger Explorer ASA har gleden av å meddele at David Blacklaw er ansatt som ny konsernsjef med tiltredelse 5. oktober 2011. Blacklaw har bred erfaring fra ledende virksomheter innen oljeservice som WellDynamics og Schlumberger. Utnevnelsen er et ledd i styrets bestrebelser for å sikre at selskapet har ressurser og ledelse til at Badger Explorer vil lykkes i de kommende faser av selskapets utvikling. Blacklaw vil tilføre selskapet verdifull internasjonal kompetanse og dokumentert kommersiell erfaring. Nåværende konsernsjef Kjell Erik Drevdal vil gå over i stillingen som Executive Vice President med fokus på markedsutvikling.

Styreleder Marcus Hansson uttaler: ”Jeg er meget tilfreds med ansettelsen av David Blacklaw. Han bringer erfaring og et aktivt nettverk fra den internasjonale olje serviceindustrien med inn i sin nye posisjon. Videre kan han vise til solid erfaring med å utvikle nye teknologier til kommersielle suksesser. Samlet gjør dette at Blacklaw har de beste forutsetninger for å lede selskapet til å løse de krevende kommersielle og teknologiske oppgavene det står foran”. Marcus Hansson gir stor honnør til Kjell Erik Drevdals innsats. ”Kjell Erik Drevdal har gjennom seks år lagt grunnlaget for Badger Explorer ASAs suksess. Han har tatt aktivt del i utvelgelsen av sin etterfølger, og Drevdal vil være sentral i selskapets utvikling også fremover”, sier Marcus Hansson.

David Blacklaw (51) har over 30 års erfaring fra internasjonal oljeserviceindustri. Han har de siste årene, med base i Houston (USA), vært CEO i internasjonalt anerkjente teknologiselskaper. I perioden fra 1990 og frem til 2008 hadde han ledende stillinger i WellDynamics, Wood Group og Schlumberger. Blacklaw snakker norsk og har operativ erfaring fra Nordsjøen.

Ved ansettelsen tildeles Blacklaw 370.579 aksjeopsjoner som hver gir rett til å tegne en aksje i Badger Explorer ASA. Opsjonene har en innløsningskurs på NOK 19,00. Opsjonene må utøves per september 2014.

"Det er en ”once in a lifetime opportunity” å lede Badger Explorer”, sier David Blacklaw. “Jeg ser frem til å komme igang og til å lede selskapet frem mot kommersiell suksess. Badger Explorer vil i fremtiden revolusjonere måten oljeselskaper finner og produserer olje og gass, og teknologien har særskilte fortrinn i krevende områder. Jeg ser frem til å lede selskapet på denne spennende reisen”, sier David Blacklaw.

Stavanger, 21. september 2011

For ytterligere informasjon:
Marcus Hansson, styreleder i Badger Explorer ASA, + 44 782 4460 691
Kjell Erik Drevdal, konsernsjef i Badger Explorer ASA, +47 916 43 552

 

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner