Drevdal slutter i Badger Explorer ASA

Kjell Erik Drevdal, tidligere CEO og grunder i Badger Explorer ASA slutter i selskapet. Badger Explorer er på vei inn i en kommersialiseringsfase og ansatte David Blacklaw som ny CEO i fjor høst. Blacklaw har nå vært CEO i over tre måneder og når overleveringen nå er gjennomført finner Drevdal tidspunktet riktig for å søke nye utfordringer.

"Selskapet er på full fart inn i en ny fase hvor det også trengs nye ressurser. Badger Explorer er et spennende selskap og jeg er privilegert som har fått være med å prege utviklingen av denne unike teknologien. Med ambisjoner om å forbli en av selskapets større eiere vil jeg selvfølgelig følge med videre og bidra fra sidelinjen", sier Kjell Erik Drevdal. 

Drevdal ble ansatt i Badger Explorer i 2005. I tillegg til å være ansvarlig for prosessene som ledet frem til selskapets teknologiske gjennombrudd i 2011, ledet han også prosessen med børsintroduksjon i 2007. Drevdal har de siste månedene hatt rollen som Executive Vice President med fokus på markedsutvikling. Tidligere har Drevdal lang erfaring fra andre selskaper i oljeindustrien, hovedsakelig med oppgaver innen boring og brønnteknologi.

"Kjell Erik Drevdal har gjort en meget bra jobb med å bygge opp selskapet fra bunnen av, og som CEO gjennom seks år har han vært sentral i selskapets utvikling. Styret er takknemlig for den solide innsatsen Kjell Erik har gjort og det fundamentet som er etablert for videre fremgang for Badger Explorer", sier styreleder Marcus Hansson. 

”Jeg har overtatt en solid bedrift. Overtakelsesperioden har vært aktivt støttet av Drevdal, noe jeg setter stor pris på. Jeg vil ønske Kjell Erik lykke til videre og håper å få trekke på hans erfaring, kunnskap og egenskaper i Badger Explorer også i fremtiden", sier CEO David Blacklaw.

Badger Explorer ASA har startet kommersialiseringsfasen for Badger-verktøyet. Selskapet fikk i fjerde kvartal i fjor tilsagn om offentlig støtte på til sammen NOK 28 millioner fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å bidra til videre teknologisk fremdrift. I tillegg inngikk selskapet en 3-årig utviklingsavtale med verdens største oljeselskap ExxonMobil hvor oljeselskapet skal være sponsor for Demonstrator-programmet som skal lede til de første kommersielle Badger-tjenestene.

Stavanger, 12. januar 2012

For ytterligere informasjon:
Marcus Hansson, styreleder Badger Explorer ASA, + 44 7824460691
Kjell Erik Drevdal, +47 916 43 552
David W Blacklaw, CEO, +47 406 44 010

 

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.

Abonner