Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Badger Explorer ASA

Aksjeeierne i Badger Explorer ASA innkalles herved til selskapets Ordinære Generalforsamling for regnskapsåret 2009 i selskapets lokaler i Hinna Park, Bygning C, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger 21. april 2010 kl 10.00. Vedlagt følger innkalling til Ordinær generalforsamling, selskapets årsrapport for 2009 og valgkomiteens innstilling. Vedleggene er også tilgjengelig på selskapets nettsted www.bxpl.com under ”Investor Relations” (http://www.bxpl.com/visliste.asp?id=1001).

Om oss

Hunter Group ASA is a publicly traded investment company listed on the Oslo Axess. Hunter Group currently has 8 high spec VLCC's with scrubbers under construction at DSME in Korea.