122 millioner i resultat før skatt

Hurtigruten legger fram et resultat før skatt på 122 millioner kroner i andre kvartal 2014, en forbedring på 19 millioner kroner fra samme kvartal i 2013. Både norskekysten og explorerskipet MS Fram øker inntektene.

Framgangen fortsetter i andre kvartal med et resultat på 122 millioner kroner før skatt, 19 millioner kroner bedre enn samme kvartal i 2013.

Resultatet er forventet, og kommer av økning i antall gjestedøgn og passasjerinntekter fra både norskekysten og explorerskipet MS Fram.

Explorerskipet MS Fram viste en sterk forbedring både i antall gjestedøgn og inntekter per gjestedøgn gjennom 2013. Veksten fortsatte i første kvartal 2014, og videreføres ytterligere i andre kvartal hvor spesielt Grønlands-seilingene har solgt godt. MS Fram oppnår 19 prosent økning i antall gjestedøgn, fra 13 884 til 16 480.

-      MS Fram er fremst i verden på opplevelser i polare strøk, med uforglemmelige opplevelser, høy kvalitet og profesjonell service. Økningen på 19 prosent bekrefter at stadig flere ønsker å ta del i MS Frams eventyr ved Grønland, Svalbard eller i Antarktis, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Kapasitetsutnyttelsen på MS Fram gikk opp til 76 prosent i andre kvartal 2014, fra 63 prosent i andre kvartal 2013.

Framgangen vises også på norskekysten, hvor både passasjerinntekter og antall gjestedøgn går opp sammenlignet med andre kvartal 2013. Antall gjestedøgn går opp med fem prosent, mens det viktige ombordsalget øker med åtte prosent per gjestedøgn sammenlignet med andre kvartal 2013. Økningen i ombordsalget kommer fra servering, butikkdriften og salg av aktive utflukter til gjestene.

Kapasitetsutnyttelsen på norskekysten gikk opp til 69 prosent i andre kvartal 2014, fra 65 prosent i andre kvartal 2013. Driftsregulariteten i kvartalet er på 97,7 prosent.

Hurtigruten forbedret underliggende drift i 2013 med 83 millioner kroner. Den positive utviklingen fortsatte i første kvartal og videreføres nå i andre kvartal, med økte inntekter både på norskekysten og for MS Fram. Forsalget for reiser på norskekysten med avgang i perioden juli-desember 2014, viser per 7. august 15,8 prosent vekst sammenlignet med 2013 (inkludert valutaeffekter).

Tilsvarende tall for MS Fram viser et forhåndssalg som er 0,6 prosent bedre enn 2013. Hoveddelen av inntekts- og resultatveksten fra MS Fram er levert i første halvår.

Hurtigruten har vært gjennom et omfattende effektiviseringsprogram som nå nærmer seg avslutning. Tiltak fra programmets fjerde fase, med hovedfokus på skipsdriften, blir implementert fortløpende gjennom 2014 med betydelig forventet framtidig effekt.

-      Både norskekysten og ekspedisjonsskipet MS Fram viser klare forbedringer og øker inntektene, og trendene for forsalget er gode for tredje kvartal. Vi har tro på at økt kommersielt fokus sammen med konstant kostnadskontroll skal bidra til målsettingen om en god forbedring i årsresultatet fra i fjor, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 2. kv. 2013 2. kv. 2014
Driftsinntekter 985 1 025
Driftskostnader 739 760
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 246 264
Av- og nedskrivninger 92 98
Driftsresultat (EBIT) 153 166
Resultat før skatt for videreført virksomhet 98 102
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet 5 20
Resultat før skatt 103 122

Konsernet hadde pr. 30. juni 2014 en egenkapital på 1 105 millioner kroner og egenkapitalandelen var 23,2 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. juni 2014 på 350 millioner kroner.

Se kvartalsrapport for flere tall og utfyllende opplysninger: www.hurtigruten.no/ir, eller børsmelding sendt 21. august 2014, ticker-kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes:
Daniel Skjeldam

Konsernsjef
Mobil: 907 42 073
E-post: daniel.skjeldam@hurtigruten.com

Anne Marit Bjørnflaten
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 958 82 670
Epost: anne.marit.bjornflaten@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Tromsø, med samlet årlig omsetning på rundt 3,5 milliarder kroner og cirka 1700 faste årsverk. Selskapet driver Hurtigruten langs norskekysten og explorerskipet MS Fram. Konsernet inkluderer Spitsbergen Travel og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Tags:

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no