2009 – et vendepunkt for Hurtigruten - resultatforbedring på 658 millioner kroner i 2009

Hovedtrekk 2009: • Resultatforbedring på 658 millioner kroner • Stor omstilling og nedbemanning • Lavere kostnader • Ny aksjonærstruktur • Godt utgangspunkt for 2010

Hurtigrutens konsernresultat for 2009 er et underskudd på 28 millioner kroner som er 658 millioner kroner bedre enn resultatet på -686 millioner kroner i 2008. 2008-regnskapet ble belastet med 384 millioner kroner for nedskrivning og tap ved salg av virksomhet. Den underliggende drift er bedret med 203 millioner kroner. Antall gjestedøgn i rundreisesegmentet ble redusert med 5,4 %. Nedgangen i gjestedøgn fra distansereiser ble hele 10,3 % hovedsakelig på grunn av svakere marked i et vanskelig år. Kapasiteten ble redusert, slik at utnyttelsen av flåten var på nivå med året før. Inntektsbortfallet ble imidlertid mer enn kompensert gjennom lavere kostnader til drivstoff, mannskap og salgs/administrasjon samt bidraget fra utleien av MS Nordnorge. - Året 2009 har vært et utfordrende år for mange. Hurtigruten er fornøyd med det antall passasjerer og priser som er oppnådd innenfor rundreisesegmentet i 2009. Vi er skuffet over tilbakegangen fra de som reiser kortere strekninger og vil sette i tiltak for å vinne disse gjestene tilbake i 2010, sier administrerende direktør Olav Fjell. - Resultatet for 2009 er bedre enn de mål som ble presentert eiere og banker i forbindelse med refinansieringen vinteren 2009. Vi er tilfreds med resultatutviklingen så langt og har tro på at Hurtigruten skal nå målsettingen om lønnsomhet i 2010, sier administrerende direktør Olav Fjell. Fjerde kvartal – et nytt steg i riktig retning Hovedtrekk i fjerde kvartal 2009 • Underskudd på 180 millioner, en forbedring på 380 millioner kroner fra samme kvartal i 2008 som var preget av nedskrivninger og tap ved salg av virksomheter • Forbedret resultat (EBITDA) for MS Fram i Antarktis med 45 millioner kroner • Økt gjennomsnittspris og lavere kostnader ga forbedret drift på norskekysten Antall gjestedøgn på norskekysten var 6,4 % lavere enn året før i fjerde kvartal, men prisvekst på 12,5 % bidro til noe høyere inntekter. Explorerskipet MS Fram hadde et godt kvartal i Antarktis, med en bedring på hele 45 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2008. Tidligere sesongstart, flere passasjerer til høyere priser og lavere kostnader gir skipet et EBITDA-resultat i balanse.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker