23 mill. i forbedret resultat før skatt

Hurtigruten legger fram et resultat før skatt på -110 millioner kroner i første kvartal 2014, 23 millioner kroner bedre enn samme kvartal 2013. Explorerskipet MS Fram driver framgangen med flere gjestedøgn og høyere inntekter.

Hurtigruten forbedret resultatet fra underliggende drift med 83 millioner kroner i 2013, og den positive utviklingen fortsetter med en forbedring i resultat før skatt på 23 millioner kroner i første kvartal 2014.

Explorerskipet MS Fram, som hovedsakelig har seilt i Antarktis i kvartalet, kan vise til en økning i antall gjestedøgn på 15 prosent sammenlignet med samme periode året før. MS Fram oppnår samtidig høyere inntekter, med en økning på 27 prosent per gjestedøgn. Skipet øker kapasitetsutnyttelsen fra 69 til 79 prosent og bidrar betydelig til resultatveksten i inneværende kvartal. Forbedringen forklares av optimalisert rutestruktur, kostnadsfokus og intensivert salgs- og markedsinnsats.

Hurtigruten norskekysten oppnår 7 prosent høyere brutto passasjerinntekter per gjestedøgn, mens antall gjestedøgn går ned med 4 prosent i første kvartal. Dette forklares i hovedsak av færre gjester fra det britiske markedet, som var rekordsterkt i sammenligningskvartalet i 2013.

Hurtigruten norskekysten preges av sesongvariasjoner, hvor vinterhalvåret normalt er resultatmessig utfordrende, og selskapet leverer tradisjonelt marginale resultater i første og fjerde kvartal. Regnskapet for første kvartal 2014 viser at kostnadene er under kontroll. En mindre økning forklares av en strategisk styrking av den globale markedsinnsatsen, for å sikre framtidig vekst både i nye og eksisterende markeder.

Produktområdet Spitsbergen, som omfatter helårig arktisk opplevelsesturisme på Svalbard, fortsetter også den positive resultatutviklingen fra 2013. Flere gjestedøgn og høyere inntekter per gjestedøgn gjør at inntektene i første kvartal 2014 øker til 52 millioner kroner, fra 41 millioner kroner i samme kvartal i 2013.

2013 var preget av en gjennomgående snuoperasjon i Hurtigruten. Effektiviseringsprogrammets fire faser viste en samlet kostnadseffekt på 160 millioner kroner, med full effekt fra 2015. I 2014 vil selskapet prioritere implementering av viktige tiltak i programmets fjerde og siste fase.

Hovedtiltakene fokuserer på:

  • Redusert bunkersforbruk
  • Stabilisering og utvikling av personell om bord
  • Standardisering av innkjøpsrutiner
  • Økt ombordsalg

Driftsregulariteten i kvartalet er på 95,4 prosent, mot 93,9 prosent i samme kvartal 2013.

En viktig målsetting for omorganiseringen av Hurtigruten var å gjøre selskapet mer fleksibelt og bedre i stand til å justere kurs også i salgsorganisasjonen. Forsalget viser at man er på rett vei, både når man ser på reiser med de 11 skipene på norskekysten og på explorerskipet MS Fram. Forsalget på norskekysten, for reiser i perioden april-desember 2014 viser pr. 6. mai 2014 en økning i brutto inntekter 12,7 prosent, sammenlignet med 2013. Fordelingen viser en trend der tredje kvartal har høyest vekst, mens veksten i andre kvartal forventes å være mer moderat.

Tilsvarende tall for MS Fram viser et forhåndssalg som er 7 prosent høyere enn samme tidspunkt i 2013.

-      I dette kvartal er det uten tvil resultatet fra MS Fram som er det største lyspunktet. Dette fantastiske explorerskipet har alltid levert unike opplevelser til gjestene. Nå begynner det også å levere resultater. Et positivt forsalg for resten av 2014, både for norskekysten, MS Fram og Spitsbergen, gir oss tro på vesentlig forbedret lønnsomhet for 2014, der vi ser resultatene av de store grepene som ble tatt i 2013, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 1. kv. 2013 1. kv. 2014
Driftsinntekter 707 751
Driftskostnader 689 709
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 26 43
Av- og nedskrivninger 92 97
Driftsresultat (EBIT) -66 -54
Resultat før skatt for videreført virksomhet -130 -108
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet -3 -2
Resultat før skatt -129 -110

Konsernet hadde pr. 31. mars 2014 en egenkapital på 1 031 millioner kroner og egenkapitalandelen var 21,6 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 31. mars 2014 på 339 millioner kroner.

Link til bilder finnes nedenfor.
Se kvartalsrapport for flere tall og utfyllende opplysninger:
www.hurtigruten.no/ir, eller børsmelding sendt 22. mai 2014, ticker-kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: 

Daniel Skjeldam
Konsernsjef
Mobil: 907 42 073
E-post: daniel.skjeldam@hurtigruten.com

Asta Lassesen
CFO
Mobil: 470 12 270
E-post: asta.lassesen@hurtigruten.com

Anne Marit Bjørnflaten
Kommunikasjonsdirektør
Mobil:958 82 670

E-post:anne.marit.bjornflaten@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,5 milliarder kroner og cirka 1700 faste årsverk. Selskapet driver Hurtigruten langs norskekysten og explorerskipet MS Fram. Konsernet inkluderer Spitsbergen Travel og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Tags:

Multimedia

Multimedia