269 millioner i resultat før skatt

Hurtigruten ASA legger fram et resultat før skatt på 269 millioner kroner i tredje kvartal 2014, en forbedring på 77 millioner kroner fra samme kvartal i 2013. Forbedringen drives fram av økte inntekter på norskekysten.

Resultatet for tredje kvartal er som forventet, og er et resultat av positiv utvikling i samtlige produktområder. Norskekysten, det klart største produktområdet i Hurtigruten ASA, står for 62 millioner av resultatforbedringen på i alt 77 millioner kroner. Dette er det femte kvartalet i rekken Hurtigruten ASA leverer resultatforbedring.
Tredje kvartal er et meget viktig kvartal for Hurtigruten, og vi er tilfredse med en kraftig forbedring av resultatene. Etter flere positive kvartaler for explorerskipet MS Fram er det nå norskekysten som driver den positive utviklingen. At dette er femte kvartalet på rad at vi leverer resultatforbedring viser at vi har tatt riktige og viktige grep, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

I det viktige tredjekvartalet oppnår Hurtigruten norskekysten økning både innen passasjerinntekter og i antall gjestedøgn sammenlignet med tredje kvartal 2013. Antall gjestedøgn øker med ni prosent, mens brutto passasjerinntekter per gjestedøgn går opp med 12 prosent. Ombordsalg per gjestedøgn øker med tre prosent sammenlignet med tredje kvartal 2013.

Kapasitetsutnyttelsen på norskekysten gikk opp til 85 prosent i tredje kvartal 2014, fra 78 prosent i tredje kvartal 2013.
Driftsregulariteten i kvartalet er på 98,5 prosent.

Også produktområdene MS Fram og Spitsbergen bidrar positivt i kvartalet. MS Fram har en marginal nedgang i antall gjestedøgn på to prosent, men produktområdet øker likevel kapasitetsutnyttelsen i kvartalet. Dette skyldes endringer i seilingsmønsteret som gir redusert tilgjengelig kapasitet. Nedgangen i volum veies opp av en økning i brutto passasjerinntekter per gjestedøgn på 13 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2013.

Kapasitetsutnyttelsen på MS Fram gikk opp til 81 prosent i tredje kvartal 2014, fra 78 prosent i tredje kvartal 2013.

Spitsbergen har solgt flere romdøgn i tredje kvartal 2014, og økte beleggsprosenten med fire prosent sammenlignet med tredje kvartal 2013. Samtidig øker snittprisen pr. gjestedøgn med 13 prosent.


Per 22. oktober 2014 viser forsalget for fjerde kvartal en økning på 4,3 prosent i brutto passasjerinntekter for norskekysten og 10,1 prosent for MS Fram sammenlignet med fjoråret.

Forsalget for 2015 viser per 22. oktober en positiv utvikling på 15,1 prosent vekst for norskekysten sammenlignet med samme tidspunkt i 2014. Utviklingen er primært drevet av økt volum kombinert med underliggende pris på nivå med fjoråret og en svakere krone.

MS Fram har på grunn av planlagt vedlikehold og endret seilingsplan redusert kapasitet i 2015. Dette bidrar til at forsalget for 2015 er 7,1 prosent svakere enn det var for 2014 på samme tidspunkt i fjor.

Hurtigruten har vært gjennom et omfattende effektiviseringsprogram som nå er inne i avsluttende fase. Tiltakene som har hovedfokus på skipsdriften er under implementering og forventningene til framtidig effekt både på inntektene og kostnadssiden er betydelige.

-
Forbedringene gjennom årets tre første kvartaler er i tråd forventningene, og målene vi har satt oss. Strategien er lagt og innebærer nå videreført fokus på kostnadene, men med stadig økt trykk på å øke inntektene. De positive trendene som signaliseres gjennom forsalget for 2015 gir oss et godt fundament for videreutvikling og lønnsomhet fremover, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 3. kv. 2013 3. kv. 2014
Driftsinntekter 1 056 1 225
Driftskostnader 709 819
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 347 406
Av- og nedskrivninger 98 96
Driftsresultat (EBIT) 249 310
Resultat før skatt for videreført virksomhet 193 272
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet (1) (3)
Resultat før skatt 192 269

Konsernet hadde pr. 30. september 2014 en egenkapital på 1 295 millioner kroner og egenkapitalandelen var 28,1 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. september 2014 på 442 millioner kroner.

Se kvartalsrapport for flere tall og utfyllende opplysninger: www.hurtigruten.no/ir, eller børsmelding sendt 6. november 2014, ticker-kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes:

Anne Marit Bjørnflaten
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 958 82 670
Epost: anne.marit.bjornflaten@hurtigruten.com

Om selskapet:
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, i Europa, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsatte for 3,3 milliarder kroner i 2013.

Tags:

Multimedia

Multimedia