314 millioner i ny egenkapital

Hurtigruten ASA har fått tegninger for 314 millioner kroner i en rettet emisjon mot selskapets største aksjonærer der kursen er satt til kr 1 per aksje. Tegningene forutsetter at selskapet kommer til enighet med bankene om avdragsutsettelse og brofinansiering.

Emisjonen er en viktig del av den finansielle restruktureringen av selskapet.

- Vi er tilfredse med at denne løsningen var mulig å få i stand, spesielt med tanke på at dagens finansmarked er utfordrende, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Emisjonen forutsetter blant annet avdragsutsettelse på selskapets syndikatlån, en brofinansiering mens man selger virksomheter og avtale om redusert leie med kommandittselskapene som eier MS Nordlys og MS Richard With.

Det er ventet avklaring rundt forutsetningene for emisjonen i midten av januar 2009.

Emisjonen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling i slutten av januar 2009. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det gjennomføres en emisjon til kurs kr 1 mot de aksjonærene som ikke har fått anledning til å tegne i den rettede emisjonen. På denne måten sikres likebehandling av samtlige aksjonærer.


For ytterligere informasjon:
Se børsmelding sendt Oslo Børs 22.12. 2008, ticker-kode HRG

Kontaktpersoner:
Olav Fjell, administrerende direktør, +47 975 79 305
Jens Kristian Johnsen, viseadministrerende direktør/CFO +47 957 92 537

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no