Bankene sier ja til Hurtigrutens refinansieringsplan

(03.02.2009) Bankene har gitt sitt samtykke til Hurtigrutens refinansieringsplan. Planen har en ramme på rundt 1,7 milliarder kroner, og gir selskapet en god finansiell plattform fremover.

Refinansieringsplanen har et treårsperspektiv, og er en vesentlig brikke i snuoperasjonen av Hurtigruten.
- Vi er tilfredse med at eiere og banker har kommet til enighet om forutsetningene for den nye egenkapitalen til selskapet. Arbeidet har vært krevende, men resultatet gir Hurtigruten finansiell forutsigbarhet i flere år fremover, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Bankenes aksept er gitt på vilkår som overensstemmer med vilkårene for emisjonen på 314 millioner kroner annonsert i børsmelding den 22. desember 2008, med visse endringer omtalt i børsmelding av i dag.

Refinansieringsplanen inneholder følgende elementer:
- Rettet emisjon på MNOK 314
- Reparasjonsemisjon på inntil MNOK 125
- Avdragsfrihet i 3 år på syndikatlån på MNOK 3 300 – utsettelse av avdrag på i alt MNOK 725 med cash sweep-ordning
- Redusert bareboatleie i 3 år til kommandittselskapene som eier MS Richard With og MS Nordlys – utsettelse av i alt MNOK 163
- Brofinansieringslån på MNOK 300 i 12 måneder
- 3 års utsettelse på innfrielse av konvertibelt obligasjonslån, alternativt konvertering av 50% av lånet til egenkapital

Endringene i opprinnelige vilkår for refinansieringsplanen må aksepteres av kommandittselskapene og obligasjonseierne. Hurtigruten planlegger ekstraordinær generalforsamling for behandling av emisjonen fredag 20. februar 2009.

For ytterligere informasjon:
Se børsmelding sendt Oslo Børs 22.12. 2008, 6.1.2009 og 3.2.2009, ticker-kode HRG

Kontaktpersoner:
Olav Fjell, administrerende direktør, +47 975 79 305
Jens Kristian Johnsen, viseadministrerende direktør/CFO +47 957 92 537

Dokumenter og linker