Emisjonen i Hurtigruten vedtatt

Dagens ekstraordinære generalforsamling i Hurtigruten ASA vedtok at det utstedes 313 850 000 aksjer til tegningskurs NOK 1 per aksje, i en rettet emisjon til de største eierne. Det ble også gitt fullmakt til selskapets styre for å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 170 millioner aksjer.

Se vedlegg for hvilke aksjonærer som har tegnet seg i den rettede emisjonen.

Selskapets styre ble gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med ytterligere 170 millioner kroner, for å kunne tilby ansatte, samt aksjeeiere og obligasjonseiere som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen, en mulighet til å tegne aksjer til samme tegningskurs (reparasjonsemisjon).

Dersom reparasjonsemisjonen blir fulltegnet vil Hurtigruten ASA bli tilført 484 millioner kroner i ny aksjekapital slik at total aksjekapital blir 511 millioner kroner.

- Den finansielle plattformen som i dag ble vedtatt, gir selskapet et godt grunnlag for arbeidet med å skape et fokusert og lønnsomt reiselivsselskap, sier administrerende direktør Olav Fjell.

For utfyllende opplysninger og fullstendig protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen, se vår nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 20.02 2009, ticker-kode ”HRG”.

Kontaktpersoner:
Olav Fjell
Administrerende direktør
Mobil: 975 79 305
E-post: olav.fjell@hurtigruten.com

Jens Kristian Johnsen
Viseadministrerende direktør/CFO
Mobil: 957 92 537
E-post: jens.johnsen@hurtigruten.com

Ragnar Norum
Kommunikasjonssjef
Mobil: 957 65 604
E-post: ragnar.norum@hurtigruten.com

Stein Lillebo
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 915 29 616
E-post: stein.lilllebo@hurtigruten.com


Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker