Endringer i styret i Hurtigruten ASA vedtatt

Bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA har i møte i dag 14. april 2010 vedtatt endringer av aksjonærvalgte medlemmer av styret i Hurtigruten ASA. Endringene er i tråd med innstillingen fra valgkomiteen.

Nye styremedlemmer er:

Mai Elmar, Rotterdam
Arve Giske, Asker

Disse erstatter Merete Kristiansen og Olaf Larsen.

Det ble også vedtatt å gjenvelge Helene Jebsen Anker for to nye år.

Etter dette består styret i Hurtigruten ASA av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Trygve Hegnar - Styreleder                      Valgt til 2012  
Per Heidenreich - Nestleder                      Valgt til 2012  
Berit Kjøll - Styremedlem                         Valgt til 2012  
Helene Jebsen Anker - Styremedlem          Valgt til 2013  
Mai Elmar - Styremedlem                         Valgt til 2013  
Arve Giske – Styremedlem                       Valgt til 2013  

Styret består i tillegg av følgende ansattevalgte medlemmer:

Tone Mohn-Haukland – Styremedlem
Per Helge Isaksen – Styremedlem

For nærmere informasjon: Olav Fjell, administrerende direktør, +47 975 79 305 Ragnar Norum, kommunikasjonssjef, +47 957 65 604

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,7 milliarder kroner og cirka 1 400 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no