Flere vintergjester

Økt fokus på vinteropplevelser har gitt flere passasjerer de fire siste årene, og i første kvartal var det hele 46 prosent flere gjestedøgn for rundreiser. Passasjerinntektene økte med 53 millioner kroner for Hurtigruten på norskekysten.

Driftsresultatet før avskrivninger ble 17 millioner kroner, en fremgang på 44 millioner kroner fra 2009. Kvartalsresultatet før skatt ble et underskudd på 134 millioner kroner som er på samme nivå som forrige år. Fjorårets resultat før skatt inkluderte imidlertid en gevinst fra salg av virksomhet på 27 millioner kroner og bidrag fra solgt virksomhet på 9 millioner kroner. - Resultatene for første kvartal 2010 er oppløftende, og det er stimulerende å se den store økningen i antall passasjerer. Dette viser at vinteren byr på helt spesielle opplevelser og gjestene setter pris på det, sier administrerende direktør Olav Fjell. Følgende forhold forklarer hovedtrekkene i forbedringen av resultatet før avskrivninger i kvartalet: • Passasjerinntektene på norskekysten økte med 53 millioner kroner, mens kostnadene relatert til det høyere antallet gjester bare økte med 22 millioner kroner • Salgs- og administrasjonskostnadene var 26 millioner kroner lavere enn i fjor • Siden MS Finnmarken ikke startet produksjonen før 30. april, var bidraget fra utleie av skip 18 millioner kroner lavere enn i fjor da MS Nordnorge var i full drift hele kvartalet Selskapet merker at situasjonen i markedene er i ferd med å normaliseres etter finanskrisen. Bookingsituasjonen er derfor betydelig bedre enn for ett år siden. Pr. 1. mai er det booket 19 prosent flere gjestedøgn enn på samme tid i fjor, med priser omtrent på samme nivå. Fremgangen kommer i alle markeder, men er spesielt sterk i Tyskland, Nederland, Sveits, England og USA. Norden viser også bookingtall over fjoråret. De strukturelle endringene fortsatte i første kvartal med hovedfokus på virksomheten i Tyskland og Frankrike. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av andre kvartal. For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 12. mai 2010, ticker-kode ”HRG”.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker