Forskerstunt på hurtigruteskipene

Fredag 24. september kommer en "stand up-forsker" om bord på hvert av de 11 hurtigruteskipene for gi gjestene en populærvitenskapelig innføring i klimaendringer under og etter siste istid.

Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Høgskolen i Oslo, universitetene i Bergen, Tromsø og Ås, samt Norsk Polarinstitutt, vil fredag 24. september borde hvert sitt hurtigruteskip. Foredragsholderne er knyttet til SciencePub-prosjektet i regi av Det internasjonale polaråret, og det langstrakte ”stuntet” er en del av EU-initiativet ”Researchers’ Night”.

Foredragene, som har tittelen ”Klimavariasjoner før og nå – Hva så?”, vil passe Hurtigrutens gjester godt, som generelt viser stor interesse for kunnskapsformidling og forskning, og temaer som klima, Arktis og polarhistorie. Nettopp polaråret blir et del-tema på foredragene som skal holdes.

Media langs hurtigruteleia er hjertelig velkommen om bord i anledning arrangmentene – enten under havneanløpet for å snakke med forskerne, eller for bli med på en kortere reise og få med seg foredraget..

Se vedlagte liste med foredragsholdere, kontaktinformasjon og skip.

Om Researchers night:
Researchers’ Night hører inn under Marie Curie-tiltakene i EU (Peoples programme) som har som mål å gjøre Europa attraktivt for forskere ved å fremme forskerkarrierer i Europa. Det ble lansert på Europeisk nivå under initiativet “Researchers in Europe 2005”. Initiativet består av et ”enkveldsarrangement” som retter seg mot det allmenne publikum med ”edutainment”-aktiviteter som øker publikums kunnskap om forskere og forskning, samtidig som de har det hyggelig. Arrangementet er lagt fast til den fjerde fredag i september.Målet er å få forskere og allmennheten nærmere hverandre, uavhengig av fagområde.

For ytterligere informasjon:
Gudmund Løvø, NGU, telefon 990 91 742, e-post: gudmund.lovo@ngu.no
Stein Lillebo, Hurtigruten, 915 29 616, e-post: stein.lillebo@hurtigruten.com

Om selskapet:
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker