Fortsatt fremgang for Hurtigruten - Overskudd på 127 millioner i tredje kvartal, resultatforbedring på 277 millioner hittil i år

Driften i tredje kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 127 millioner kroner som er 67 millioner kroner bedre enn i tredje kvartal i 2008. Hittil i år er resultatet et overskudd før skattekostnad på 151 millioner kroner mot et underskudd på 126 millioner kroner i 2008.

Resultatet preges av lavere kostnader til drivstoff, mannskap og renter samt utleie av MS Nordnorge. Til tross for et vanskelig marked som har gitt lavere antall gjestedøgn og lavere pris, viser resultatet en solid fremgang. Resultatforbedringen i tredje kvartal skyldes i hovedsak: • Utleie av MS Nordnorge ga netto bidrag på 37 millioner kroner • Lavere finanskostnader • Kostnadene er 35 millioner kroner lavere - Lavere prosjektkostnader - Gjennomført nedbemanning i Norden gir effekt - Drivstoffkostnader 34 prosent lavere - Lavere mannskapskostnader Også tredje kvartal har vært preget av Hurtigrutens omfattende omstillingsprogram. Oppsigelsene i USA og England er fullført i tredje kvartal, mens nedbemanningen i den nordiske delen av organisasjonen ble gjennomført i første kvartal. Omstillingen i Tyskland og Frankrike er startet og vil være fullført i løpet av første halvår 2010. - Det er stimulerende å se at omstillingsarbeidet begynner å gi resultater. Sammen med den langsiktige avtalen for MS Finnmarken gir dette et godt grunnlag for virksomheten i de nærmeste årene, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker