Fortsatt god utvikling - 97,5% kapasitetsutnyttelse i tredje kvartal

Hovedtrekk i tredje kvartal
• Fortsatt god utvikling i antall gjestedøgn på norskekysten
- Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 7,1 prosent
- Antall gjestedøgn fra distansereiser økte med 1,8 prosent
- 97,5 prosent kapasitetsutnyttelse i kvartalet – en økning fra 90 prosent i fjor
• Driftsresultat før avskrivninger forbedret med 19 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal 2009
• Overskudd på 118 millioner kroner i tredje kvartal (130 millioner kroner i 2009)
• Økte driftskostnader reduserer resultatet
- Økte mannskapskostnader som følge av sykefravær, flere gjestedøgn og økte hyresatser
- Høyere drivstoffpris
• Hurtigruten ASA var eneste tilbyder på anbudet for Kystruten Bergen - Kirkenes

Hurtigruten har fortsatt den gode utviklingen i antall gjestedøgn. Inntektene økte med 93 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Økningen skyldes i hovedsak to forhold; flere gjestedøgn på rundreiser samt at MS Finnmarken har vært på charter-kontrakt i hele kvartalet. Prisene på norskekysten ligger på omtrent samme nivå som i forrige kvartal.

Driftskostnadene økte med 72 millioner kroner i kvartalet. Hovedårsaken er økte driftskostnader knyttet til utleie av MS Finnmarken. I tillegg er mannskapskostnader på norskekysten økt med 17 millioner kroner og drivstoffkostnadene økt med 10 millioner kroner som følge av høyere pris. Flere gjestedøgn gir høyere mannskaps- og varekostnader. Kostnadsfokus har de seneste to år vært på organisasjonen på land. I tiden fremover vil det også iverksettes et arbeid for å optimalisere kostnadseffektiviteten om bord

Endringen med bruk av MS Fram på Svalbard og kortere sesong på Grønland har vært vellykket. MS Fram har oppnådd betydelig bedre priser på Grønland i 2010 enn i 2009.

- Vi er fornøyd med at det er kommet en avklaring omkring anbudsprosessen for Kystruten Bergen – Kirkenes. Vårt tilbud reflekterer at vi forutsatte sterk konkurranse, og at prisen ville være avgjørende for hvem som skulle vinne. Det er en viktig milepæl som er passert, og nå ligger det godt til rette for at vi skal kunne videreføre det hurtigrutetilbudet som kysten både ønsker og fortjener på en sunn og effektiv måte, sier administrerende direktør Olav Fjell.
 
Tredje kvartal ga et driftsresultat for før avskrivninger på 260 millioner kroner. Dette er en forbedring på 19 millioner kroner fra samme periode i 2009. Tredje kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 118 millioner kroner som er 12 millioner kroner svakere enn i tredje kvartal i 2009.

Olav Fjell, Administrerende direktør, Mobil: 975 79 305
Anders Olstad, CFO, Mobil: 900 22 559
Ragnar Norum, Kommunikasjonssjef, Mobil: 957 65 604

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,3 milliarder kroner og cirka 1 900 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker