Full seier i Høyesterett i Stranda-saken

Stranda Hamnevesen har over flere år krevd inn millionavgifter ulovlig fra Hurtigruten. Det er nå endelig slått fast av Høyesterett. Hurtigruten ber om at samferdselsministeren kommer på banen og rydder opp i havnerotet.


Strandas krav om passasjeravgift er nå kjent ugyldig av Høyesterett, som har forkastet Strandas siste anke. Selskapet har nå vunnet saken i tre rettsinstanser. Hurtigruten mener saken nå må få politiske konsekvenser.
- Det er sterkt beklagelig at en havnebruker må bruke så mye tid og ressurser på å bekjempe et ugrunnet krav. Dette illustrerer til fulle hvor varierende lovverket tolkes av lokale havner og hvor tilfeldige og urimelige utslag det kan gi. Nå må samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen rydde opp i havnerotet, slik at skipsfarten kan få forutsigbare og likeverdige rammevilkår, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.


Hurtigruten har tatt initiativ til en opprydding i en systematisk feilbruk av den nye havneloven, der havner setter urimelig høye priser på sine havnetjenester. Hurtigruten er glad for at Høyesterett har kjent Strandas krav ugyldige, og mener kjennelsen må få betydning for andre havner langs kysten, spesielt for rutegående fartøy.
-Til syvende og sist handler dette om at havnene er en viktig del av den nasjonale infrastrukturen. Forvaltningen kan ikke overlates til enkeltpersoner i rollen som havnedirektører. Hele kysten, og Norge som sjøfartsnasjon, trenger et ryddig og forutsigbart system som likebehandler aktørene, sier Skjeldam.

En omfattende gjennomgang av havneregnskapene til de 34 anløpene til Hurtigruten viser store avvik i hvordan havnene praktiserer lovverket rundt utregningen av anløpsavgiften. Rapportene laget av revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG viser at Hurtigruten har betalt flere titalls millioner kroner for mye i avgift siden ny havnelov trådte i kraft.
-
Problemet er omfattende, og gjelder alle brukere av norske havner. Manglende tilsyn gjør at brukerne er overlatt til en langvarig rettslig prosess om man vil utfordre urimelig prising i havnen. Det er uholdbart. Om regjeringen mener alvor med målet om mer gods på kjøl må de nå rydde opp i havnene, sier Skjeldam.

Bakgrunn:
Stranda Hamnevesen økte årlige avgifter til Hurtigruten for sine seilinger til Geiranger fra om lag 400.000 kroner i 2011 til nærmere to millioner kroner i 2012. Hurtigruten oppfattet økningen som urettmessig og valgte derfor å stanse innbetalingene til enighet var oppnådd. Hurtigruten AS ble sommeren 2013 saksøkt av Stranda Hamnevesen for manglende innbetaling av passasjervederlag og anløpsavgift på til sammen fire millioner kroner. Partene kom til enighet om anløpsavgift da Stranda reduserte kravet med rundt 80 prosent. Lagmannsretten, og nå også Høyesterett, kjente så Strandas siste krav om «passasjervederlag» ugyldig.

For ytterligere spørsmål kontakt:
Anne Marit Bjørnflaten
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 958 82 670
Epost: anne.marit.bjornflaten@hurtigruten.com

Stein Lillebo
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 915 29 616
Epost: stein.lillebo@hurtigruten.com

Om selskapet:
Hurtigruten AS er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, ved Spitsbergen og ved Grønland.