Hurtigpakken med Hurtigruten – «Kystens beste postbud»

Hurtigruten frakter betydelig mengder gods langs kysten, med Nor Lines som operatør med ansvar for markedsføring og salg. Nor Lines lanserer nå "Hurtigpakken", et nytt produkt som tar opp konkurransen direkte med Postens pakkepost. Både Nor Lines og Hurtigruten erkjenner at godsmulighetene langs kysten er lite kjent. Med "Hurtigpakken" tar selskapene tak i dette. Konkurranseevnen for gods på kjøl er like aktuell i dag som for 120 år siden.

Hurtigruten frakter betydelige mengder gods langs kysten, med Nor Lines som operatør med ansvar for markedsføring og salg. Nor Lines lanserer nå «Hurtigpakken», et nytt produkt som tar opp konkurransen direkte med Postens pakkepost. Både Nor Lines og Hurtigruten erkjenner at godsmulighetene langs kysten er lite kjent. Konkurranseevnen for gods på kjøl er like aktuell i dag som får 120 år siden.

- «Hurtigpakken» er en forenklet måte å sende små og mellomstore pakker på mellom alle Hurtigrutens 34 anløp, både billigere og ofte raskere enn tilbudet fra Posten, forteller produktsjef i Nor Lines, Per Anders Brattgjerd.

Hurtigruten har vært en trofast tjener langs norskekysten i 120 år. To ganger om dagen, hver dag året rundt anløper et av de 11 hurtigruteskipene til kai i 34 ulike havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. Som en pålitelig og effektiv transportør av passasjerer og gods er Hurtigruten kjent som ”Kystens riksvei nr 1”. Hurtigruten har helt siden starten vært en helt avgjørende del av infrastrukturen lang kysten.

Hurtigruten var i 1893 kommunikasjonsmessig revolusjon langs norskekysten, og den ga et tilbud til alle, godstransportører, lokalbefolkning og utenlandske turister. Post som tidligere brukte 5 måneder mellom sør og nord kunne nå være fremme i løpet av få dager. Richard With bidro til livsgrunnlag og samhandling for lokalsamfunn. I nyere tid er fly og vei blitt stadig viktigere også i Nord-Norge for kommunikasjon og logistikk i landsdelen.

- Hurtigruten og Nor Lines ønsker å ta tilbake rollen som den raske og effektive transportåren langs kysten den fortsatt er, sier kommunikasjonssjef i hurtigruten Ragnar Norum

Hurtigruten frakter betydelige mengder gods langs kysten, med Nor Lines som operatør med ansvar for markedsføring og salg. Fraktberegningsvekten var 100 000 tonn i 2011. Hurtigruten frakter primært stykkgods og til dels partilast. Det fraktes hovedsakelig matvarer og andre forbruksvarer nordover mens varestrømmen sørover domineres av fisk. Det er få logistikksystemer som i dag kan måle seg med Hurtigruten når det gjelder lastekvalitet, frekvens og stabilt seilingsmønster. Omgjort i trailerlass utgjør dette 400 trailere hver eneste dag på strekningen Drammen – Oslo.

---------------------
Fakta «Hurtigpakken»

Hurtigpakken er en ny tjeneste fra Nor Lines, som med all godstransport på Hurtigruten har kystens beste postbud. Hurtigpakken er en av de raskeste måtene å sende pakkepost på mellom Hurtigrutens 34 anløpssteder. Du slipper å stå i kø, og pakken blir sendt sporenstreks med neste nord- eller sørgående rute. Mottaker får SMS-varsling både når pakken er på vei og når den er fremme. Du henter den på kaien, like punktlig hele året. Gjelder pakker opp til 35 kg. Pris fra 170,- til 313,- pr forsendelse avhengig av strekning og størrelse. Les mer på www.hurtigpakken.no

Ragnar Norum, kommunikasjonssjef Hurtigruten,  957 65 604

Per Anders Brattgjerd, produktsjef Nor Lines, 951 76 925

Tags:

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no