Hurtigruten: Overskudd på 104 millioner kroner i tredje kvartal

Tredje kvartal 2011 ga et overskudd før skattekostnad på 104 millioner kroner, 14 millioner kroner mindre enn samme periode i 2010.

Hovedtrekkene bak resultatet er:

  • Spesielle hendelser trekker ned:
              -     Ulykken med MS Nordlys gir reduserte inntekter og økte kostnader, totalt 11 millioner kroner i kvartalet
             
    -     Sesongen med MS Polar Star på Spitsbergen kansellert etter konkurs i eierselskapet, negativ effekt 10 millioner kroner
  • Drivstoffkostnader økte med 14 millioner kroner på grunn av oljepris
  • Antall gjestedøgn økte med 2,1 prosent. Økning for både rundreiser og distansereiser
  • Kapasitetsutnyttelsen på norskekysten forbedret seg ytterligere, 101 prosent kapasitetsutnyttelse i kvartalet, mot 97,5 prosent i fjor.

Brannen om bord på MS Nordlys ved Ålesund 15. september var dramatisk. To ansatte omkom og to ble hardt skadd i den alvorligste ulykken i Hurtigruten på nesten 50 år. Kvartalsresultatet ble belastet med 11 millioner kroner på grunn av økte kostnader og reduserte inntekter. Skipet planlegges å være klar for rutedrift igjen fra 20. mars 2012.

Kapasitetsutnyttelsen på norskekysten forbedres stadig og i tredje kvartal hadde Hurtigruten for første gang et belegg på mer enn 100 prosent. Inntektene økte med 42 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 på grunn av flere gjestedøgn på norskekysten og på explorerkipet MS Fram, samt økte inntekter fra chartervirksomheten.

MS Finnmarken avsluttet oppholdet i Australia 30. oktober etter endt oppdrag på 18 måneder som hotellskip.

-        Tredje kvartal er normalt Hurtigrutens sterkeste kvartal. Den positive utviklingen i antall gjestedøgn fortsetter, og det gleder vi oss over. Likevel har 2011 blitt et utfordrende år. Den dramatiske ulykken med MS Nordlys og hendelser med flere skip i første halvår har ført til reduserte inntekter og økte kostnader. Nedskrivninger innen bussvirksomheten og kortere varighet enn forventet på charterkontrakt i Australia påvirker også årsresultatet negativt, sier administrerende direktør Olav Fjell.

(Tall i millioner kroner) 3. kv. 2011 3. kv. 2010
Driftsinntekter 1 231 1 189
Driftskostnader 985 930
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 246 260
Av- og nedskrivninger 92 89
Driftsresultat (EBIT) 154 171
Resultat før skatt for videreført virksomhet 107 114
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet -3 4
Resultat før skatt 104 118

Konsernet hadde pr. 30. september 2011 en egenkapital på 1 676 millioner kroner og egenkapitalandelen var 28,4 prosent (27,6 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. september 2011 på 784 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 10. november 2011, ticker- kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: Administrerende direktør Olav Fjell, 975 79 305, CFO Anders Olstad, 900 22 559 Kommunikasjonssjef Ragnar Norum, 957 65 604

 

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no