Hurtigruten frifunnet for millionkrav fra Stranda

Hurtigruten ASA vant på alle punkter i tvisten mot Stranda Hamnevesen KF. Dommen i Sunnmøre tingrett slår fast at Stranda ulovlig har innkrevd avgifter i millionklassen fra Hurtigruten.

Stranda Hamnevesen økte årlige avgifter til Hurtigruten fra om lag 400.000 kroner i 2011 til nærmere to millioner kroner i 2012. Hurtigruten oppfattet økningen som urettmessig og valgte derfor å stanse innbetalingene til enighet var oppnådd. Hurtigruten ASA ble sommeren 2013 saksøkt av Stranda Havnevesen for manglende innbetaling av passasjervederlag og havnerelaterte avgifter på til sammen fire millioner kroner.

Mandag 6. januar 2014 falt dom i saken i Sunnmøre tingrett. Retten frifinner Hurtigruten for krav om betaling av anløpsavgift både for 2012 og 2013. Retten finner heller ikke at Stranda Hamnevesen har særskilte kostnader relatert til Hurtigrutens gjester, eller yter tjenester til Hurtigrutens gjester ut over det som er allment tilgjengelig. Hurtigruten frifinnes av den grunn også for Strandas krav om passasjervederlag. Stranda dømmes til å tilbakebetale Hurtigruten 726 758 kroner i urettmessig innkrevde avgifter, samt selskapets saksomkostninger på 939 363 kroner.
- Vi er meget tilfredse med dommen i Sunnmøre tingrett, og mener Stranda urettmessig har overfakturert Hurtigruten. Etter vår oppfatning støtter dommen i Sunnmøre tingrett hele vår argumentasjonsrekke i denne saken, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han reagerer på avsløringene som kom fram i retten, om manglende hjemmel for avgifter, tilbakehold av informasjon og overfakturering.
-
Dommen slår fast at Stranda fullt ut var klar over at kravet om «anløpsavgift» var uberettiget da de valgte å saksøke Hurtigruten. Dommen slår også fast at Stranda har holdt tilbake sentral informasjon, i den hensikt å skjule at kravet var uberettiget. Hurtigruten ser meget alvorlig på at et kommunalt foretak opptrår slik, sier Daniel Skjeldam.

Hurtigruten ASA som gjennom avtale med staten anløper 34 havner mellom Bergen og Kirkenes har opplevd en økning i totale havnekostnader på 25 prosent etter den nye havneloven trådte i kraft i 2009. Skjeldam mener loven åpner for betydelig tilfeldigheter i avgiftsnivået.
-
Vi har gått fra omlag 73 millioner kroner i 2009 til rundt 92 millioner kroner i 2013 i havnerelaterte kostnader. Det er åpenbart at dette ikke er bærekraftig når avgiftene ikke henger sammen med tjenester levert, liggetid, service eller kvalitet, sier Skjeldam.

Kontaktinformasjon:
Stein Lillebo
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 915 29 616
E-post:stein.lillebo@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,5 milliarder kroner og cirka 1 600 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Tags: