Hurtigruten har samlet inn over 1,5 millioner til gode formål

Tromsø, juni 2014 -- Det inviteres til toppbud på hver eneste reise om bord i ekspedisjonsskipet MS Fram. Gjestenes interesse for suvenirer har allerede ført til bidrag på hele 1,5 MNOK siden 2005 for å støtte veldedige organisasjoner i Antarktis og på Grønland. Det betydelige beløpet som er samlet inn ved auksjonene på MS Fram, gjør det mulig å beskytte sjøfuglpopulasjonen i Sør-Georgia, som har vært truet i lang tid.

Sør-Georgias unike dyreliv gjør at øygruppen gjerne kalles ”Sørishavets Serengeti”, og den eksotiske øya utgjør en av de viktigste hekke- og yngleplassene i Antarktis. Men de senere tiår har øyas sjøfuglbestand i stadig større grad vært truet av – rotter!

- Rottene kom med hvalfangernes virksomhet i området i det forrige århundre. De har med årene formert seg over hele øya, spist av sjøfuglenes egg og i ferd med å ødelegge deres hekkeområder, forteller Jørn Henriksen i Hurtigruten.

For få år siden var rotteplagen ved å utvikle seg helt katastrofalt for sjøfuglbestanden; Øyas stormsvaler, kvalfugler, dykke- og blåpetreller og andre sjøfugler som en gang hekket her i tusentall, de var så godt som fraværende. 

I regi av den frivillige organisasjonen South Georgia Heritage Trust (SGHT) startet i 2007 et ambisiøst redningsarbeid for øyas fuglebestand. Dette er nå i ferd med å lykkes - takket være innsamlede bidrag verden over, blant annet fra auksjoner i regi av Hurtigrutens ekspedisjonsskip Fram og dets gjester.

- Drømmen om et rottefritt Sør-Georgia ville forblitt urealisert uten den form for engasjement gjester om bord på Fram utviser, forteller administrerende direktør Alison Neil i SGHT. Siden 2010 har Frams gjester gjennom auksjoner om bord, bidratt med over 200 000 kroner til arbeidet for å fjerne rottene fra Sør-Georgia. 

Auksjonene finner sted om bord i ekspedisjonsskipet i løpet av den antarktiske og arktiske sesongen. De populære auksjonene er en del av gjestenes program om bord. Utvalget av suvenirer som auksjoneres bort på skipet, inkluderer kapteinens uniformjakke, skipets flagg og originalkartet som viser skipets rute, og som er signert av navigatøren. Siden 2005 har skipet samlet inn over 1,5 MNOK, noe som betyr at gjestene har bidratt med cirka 160.000 NOK per år.

- Midlene fra Fram-auksjonene har så langt direkte finansiert rotte-rensing fra over 200 kvadratkilometer av Sør-Georgias hekkeområder. For første gang på flere tiår er disse områdene igjen trygge hekkeplasser for sjøfuglene, ifølge Neil. Totalt er to-tredel av Sør-Georgias 36 380 kvadratkilometer nå klarert for rotter, og der ender, piplerker og andre sjøfugler igjen vender tilbake til sine tradisjonelle hekkeområder.

Ennå gjenstår rensing av den siste tredelen av øya. Lykkes dette vil prosjektet utgjøre det største i sitt slag i verden.

- Forskere forventer at Sør-Georgias sjøfuglbestand vil øke med 100 millioner når alle rottene er borte. Sammen kan vi klare dette – og dermed gjenopprette Sør-Georgia som øya med verdens største konsentrasjon av sjøfugl, avslutter Alison Neil.

Pressekontakt:
Petra Sestak
International PR Manager
Hurtigruten ASA
Tlf. +47 90 55 24 22 

Om selskapet:
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker