HURTIGRUTEN SELGER REISEBYRÅER

Hurtigruten ASA har i dag inngått avtale om salg av aksjene i Bergenske Reisebyrå AS som driver forretnings- og ferie/fritidsreisebyråer utfra Bergen, Bodø og Tromsø. Kjøper er VIA Travel Norge AS som er franchisegiver i VIA-kjeden og som eier og driver flere reisebyråer.

Aksjekjøpsavtalen som er inngått forutsetter godkjenning av styrene hos både selger og kjøper, finansiering hos kjøper, samt godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter. Gjennomføring er forventet å finne sted ultimo februar 2009. Kjøpesummen for aksjene er 52 millioner kroner som vil være likviditetseffekten for Hurtigruten ASA. Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst i størrelsesorden 26 millioner kroner. Gevinsten vil bokføres når salget gjennomføres i februar 2009.

For mer informasjon:
Jens Kristian Johnsen, Viseadministrerende direktør/CFO Hurtigruten ASA: 957 92 537
Ragnar Norum, Kommunikasjonsdirektør Hurtigruten ASA: 95 76 56 04

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no